#zostańwdomu

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH
I OBIEKTÓW KUBATUROWYCH, URZĄDZEŃ A TAKŻE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

DBAJĄC O RÓWNOWAGĘ ŚRODOWISKA

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA DLA ŚRODOWISKA

DOBRE PAKTYKI

Ze względu na obecną sytuacje pandemii,
zachęcamy do przestrzegania
podstawowych zasad higieny oraz pozostania w domu.

 

#zostanwdomu

koronawirus

kwarantanna koronawirus

zostanwdomu

 

 

 

 

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH
I OBIEKTÓW KUBATUROWYCH, URZĄDZEŃ A TAKŻE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

GIG prowadzi i oferuje wsparcie badawczo - wdrożeniowe w zakresie dezynfekcji dużych powierzchni i obiektów kubaturowych, urządzeń, a także ciągów komunikacyjnych w zakresie bezpiecznego i skutecznego zastosowania systemów dezynfekcji szczególnie w sytuacjach nietypowych. Dotyczy głównie przestrzeni wewnętrznej na terenie firm i zakładów przemysłowych.

Zakres oferty:

Opinie w zakresie uwarunkowań technicznych realizacji zabiegu dezynfekcji
w odniesieniu do wymaganej skuteczności (dla firmy, organizacji).

Wytyczne dla realizacji zabiegu dezynfekcji z uwzględnieniem wymagań szczegółowych
dla skutecznej realizacji przy zachowaniu wymogów BHP (dla kierownika zespołu realizującego).

Projekt zabezpieczenia sanitarnego obiektu z uwzględnieniem wymogów jego
funkcjonowania w warunkach zagrożenia pandemią.

Instrukcje realizacyjne w zakresie prowadzenia zabiegów dezynfekcji:
- instrukcje stanowiskowe dla pracowników wykonujących zabiegi dezynfekcji,
- instrukcje BHP,
- harmonogram i instrukcja prowadzenia zabiegów dla ustalonego obiektu

Kontakt:
Zakład Ochrony Wód GIG
E: pzawartka@gig.eu
T: +48-32-259-2702
M: +48-798-981-168

 

 

 

 

DBAJĄC O RÓWNOWAGĘ ŚRODOWISKA

Cała aktywność zakładów naukowych GIG w sferze inżynierii środowiskowej,
w tak trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii, nastawiona jest na rozwiązywanie problemów z tym związanych.
Dotyczy to zarówno działań doraźnych, nastawionych na uzupełnianie zasobów środków ochronnych,
jak również perspektywicznej działalności w sferze ochrony wód, powietrza i ziemi, a także radiometrii środowiskowej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie.

 

 

 

 

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA DLA ŚRODOWISKA

Dostarczamy rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne
w celu utworzenia dogodnego środowiska zewnętrznego i wewnętrznego dla życia człowieka.

 


 • Laserowy czujnik drgań i wychyleń
  Laserowy czujnik drgań i wychyleń pozwala na dokładny i ciągły pomiar wielkości wychyleń obiektu, zapewniając automatyzację pomiarów geodezyjnych. Wynik prezentowany w formie graficznej daje pełny obraz zmian zarówno co do wartości wychyleń (w mm wychylenia na każdy metr wysokości [mm/m]), ich kierunków (np. względem stron świata) oraz czasu w którym wystąpiły.
   
  Pobierz PDF

 • Przyrząd do mierzenia emisji CO2
  Przyrząd do mierzenia poziomu emisji ditlenku węgla z hałd górniczych powstał w ramach projektu rozwojowego „System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych” o akronimie COOL’S. Rezultatem prac jest przenośny zestaw pomiarowy do badań w terenie, składający się z miernika CO2 IR-GIG, klosza desorpcyjnego, anemometru ultradźwiękowy do pomiaru siły i róży wiatru, przepływomierza, pirometru optycznego oraz modułu zasilająco-rejestrującego.
   
  Pobierz PDF

 • Oczyszczanie wód kopalnianych z izotopów radu
  Pierwiastki promieniotwórcze, takie jak rad, występują w przyrodzie powszechnie. Znajdują się więc również w górotworze, z którego są wypłukiwane i rozpuszczane przez słone wody kopalniane, a te z kolei wypompowane z podziemnych wyrobisk na powierzchnię i odprowadzane do środowiska, mogą powodować zarówno skażenie wód powierzchniowych, jak i powstanie odpadów stałych.
   
  Pobierz PDF
 

 • Wytwarzanie nawozów z osadów ściekowych
  Technologia obejmuje wieloetapowy proces osuszania komunalnych osadów ściekowych, poprzez ich mieszanie i prowadzi do wytworzenia, poprzez proces kapsulacji, granulowanego nawozu – osadu ściekowego zamkniętego w nośniku hydrożelowym, zabezpieczonego przed pyleniem i zbrylaniem poprzez otoczkę biopolimerową. Zastosowanie alginianu sodu nadaje mu właściwości hydrożelu, a więc zdolność magazynowania i oddawania wody.
   
  Pobierz PDF

 • Biokompozyt PE / TPS
  Rozwiązanie umożliwia zastosowanie skrobi jako komponentu biokompozytu. U jego podstaw legła innowacyjna idea zastąpienia surowców petrochemicznych, surowcami odnawialnymi, wytwarzanymi na bazie biokompozytów polimerowo – skrobiowych.
   
  Pobierz PDF

 • Przetwarzanie odpadów poliuretanowych
  Proponowane kompleksowe rozwiązanie technologiczne umożliwia przetwarzanie odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z zastosowaniem metod rozdrabniania, aglomeracji i reaktywnego wytłaczania odpadów pianek z udziałem niskocząsteczkowego polietylenu. Odpady pianek poliuretanowych są odpadami trudno przetwarzalnymi. Materiały te nie ulegają uplastycznieniu wraz ze wzrostem temperatury, a w wysokich temperaturach ulegają rozkładowi.
   
  Pobierz PDF
 

 • Eko Patrol GIG
  Celem projektu Eko Patrol GIG jest zbudowanie gęstej sieci pomiarowej stanowiącej systemowe wsparcie działań antysmogowych, przydatnej zarówno dla władz lokalnych jak i mieszkańców, pozwalającej na dokładną identyfikację źródeł problemów i ich precyzyjną lokalizację, szybką analizę danych oraz przygotowanie miarodajnej informacji dla decydentów.
   
  Pobierz PDF ekopatrolgig.pl

 • Pyłomierz Dust Air
  Podstawową funkcją programu Dust Air jest udostępnianie i wzmacnianie informacji o środowisku, a w szczególności zapewnianie lokalnym społecznościom i samorządom dostępu do zróżnicowanej i pełnej informacji na temat zagrożeń smogowych. Ciągły monitoring i systematyczne zagęszczanie sieci pomiarowej programu Dust Air realizowane jest dzięki stale rozbudowującej się społeczności użytkowników pyłomierzy osobistych.
   
  Pobierz PDF dustair.gig.eu
 • System obserwacji sejsmologicznej
  Identyfikacja ryzyka związanego z niestabilnością górotworu, której skutkiem mogą być spowodowane wstrząsami uszkodzenia w podziemiach kopalń, jest jednym z głównych celów monitoringu sejsmologicznego. Kompletne systemy mikrosejsmiczne, opracowane i dostarczane przez Zakład Geologii i Geofizyki GIG, są niezwykle łatwe w obsłudze i wyposażone w modularną, rozszerzalną architekturę działającą w środowisku MS Windows.
   
  Pobierz PDF

 • BioCargo
  Urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych.
   
  Pobierz PDF biocargo.eu

+ 48-32-259-2000