• Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa otrzymało mandat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski w konsorcjum realizującym projekt CONCERT jako tzw. „program manager”
  • Główny Instytut Górnictwa został wyróżniony Złotym Medalem "Rynku Inwestycji" za innowacyjne działania naukowo-badawcze w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
  • GIG uczestniczy w Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KANN 2016
  • 9 maja 2016r. w GIG podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Głównym Instytutem Górnictwa
  • Ukazała się książka pt. „Stateczność wyrobisk ścianowych podczas eksploatacji pokładów węgla kamiennego z zawałem skał stropowych” autorstwa dr hab. inż. Stanisława Pruska, prof. GIG
  • Wolny dostęp do pełnych tekstów na stronie internetowej czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji w Journal of Sustainable Mining.