• W dniu 25 lipca 2016 roku w GIG przebywała Pani Izabela Żmudka, Zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju
  • W dniu 20 lipca 2016 roku w GIG gościła delegacja przedstawicieli Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu, której przewodniczył Wiceprezes Zarządu Pan Łukasz Kroplewski
  • W dniach 3-8 lipca 2016 roku na zaproszenie Ministerstwa Węgla Indii przebywała w Indiach polska delegacja z udziałem przedstawicieli Głównego Instytutu Górnictwa
  • 8 lipca 2016r.  w Warszawie podpisany został aneks do porozumienia zawartego  w 2015r. pomiędzy UNECE a Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, na mocy którego w GIG utworzono Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń
  • W dniu 6 lipca 2016r. w Głównym Instytucie Górnictwa gościła delegacja przedstawicieli firmy Golder Associates z Anglii i Australii.
  • Wolny dostęp do pełnych tekstów na stronie internetowej czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji w Journal of Sustainable Mining.