• W Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie podpisana została umowa konsorcjum w wyniku której powstał „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji”
  • W dniu 16 lipca 2014r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie organizowane w ramach projektu "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej"
  • W dniu 11 lipca 2014 roku gościła w Głównym Instytucie Górnictwa delegacja gruzińska.
  • Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie ogłasza nabór na studia z dyscypliny Inżynieria Środowiska oraz Górnictwo i Geologia Inżynierska z zakresu zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych
  • Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji RegioResources 21-2014
  • Jednostka Certyfikująca Głównego Instytutu Górnictwa uzyskała autoryzację Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie oceny i certyfikacji wyrobów budowlanych
  • Europejska Komisja Gospodarcza (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) przyznała Głównemu Instytutowi Górnictwa prowadzenie Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla
  • W dniach 22-23 maja 2014 r. auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadzili w GIG II audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • 3 czerwca 2014r. w GIG odbyła się międzynarodowa konferencja zamykająca trzyletni projekt "TAB - Take a breath"
  • Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych Głównego Instytutu Górnictwa dysponuje nowoczesnym skanerem laserowym 3D Trimble TX5
  • Wolny dostęp do pełnych tekstów na stronie internetowej czasopisma. Zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji w Journal of Sustainable Mining.