Profil działalności

GIG jest instytutem naukowo-badawczym, nadzorowanym przez Ministra Energii.

Misją GIG  jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko. Podmiotowość człowieka ma w tych działaniach znaczenie priorytetowe.

Podstawowymi obszarami działalności Instytutu są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska, zrównoważone technologie energetyczne, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia.

Celem strategicznym GIG jest uzyskanie trwałej pozycji jednostki badawczej w Europejskim Obszarze Badawczym w zakresie geoinżynierii – nauki zajmującej się zjawiskami i procesami związanymi z ziemią.

GIG posiada autoryzację Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i status Jednostki Notyfikowanej nr 1453 Unii Europejskiej w zakresie dyrektyw:

  • 2014/34/UE (ATEX)
  • 2006/42/WE (MASZYNY)
  • 2014/28/UE (MATERIAŁY WYBUCHOWE)
  • 2013/29/UE (WYROBY PIROTECHNICZNE)

GIG posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004, co potwierdza certyfikat PCBC S.A.

Wszystkie laboratoria badawcze Instytutu wprowadzają system zapewnienia jakości i uzyskują akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar i Polski Rejestr Statków.

GIG utrzymuje rozległe kontakty z zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami w ramach współpracy naukowej i technicznej, wspólnych projektów badawczych oraz eksportu usług i urządzeń, realizuje projekty w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, Programu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i wielu innych.

GIG należy do największej europejskiej sieci ENERO, zrzeszającej wiodące instytuty ekologiczne.

Większość badań prowadzonych w GIG kończą się jako ”wyrób nadający się do sprzedaży”, a ich wyniki mają charakter użytkowy i wdrożeniowy. Około 85 procent przychodów pochodzi z komercjalizacji badań naukowych. Ich źródłem są prace uzyskiwane w wyniku wygranych przetargów i konkursów oraz usługi wykonywane na zlecenie partnerów krajowych i zagranicznych.

+ 48-32-259-2000