Technologie środowiskowe

Technologia otrzymywania zeolitów z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgli kamiennych w kotłach pyłowych

ZAKŁAD TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I GOSPODARKI ODPADAMI
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

Technologia selektywnego wytrącania wodorotlenków metali do produkcji mieszanych tlenków o strukturze ferrytowej

ZAKŁAD TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I GOSPODARKI ODPADAMI
dr inż. Jacek Grabowski
inż. Marcin Grądziel

Zastosowanie barier reaktywnych do usuwania zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i podziemnych

ZAKŁAD TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I GOSPODARKI ODPADAMI
dr inż. Jacek Grabowski
dr inż. Andrzej Bajerski

ZAKŁAD OCHRONY WÓD
mgr inż. Grzegorz Konopka
dr inż. Grzegorz Gzyl

ZAKŁAD MONITORINGU ŚRODOWISKA
dr Zbigniew Bzowski

Bezpieczne dla środowiska technologie zagospodarowywania osadów ściekowych

ZAKŁAD TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I GOSPODARKI ODPADAMI
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
dr inż. Jacek Grabowski

Technologia uzdatniania wody

ZAKŁAD OCHRONY WÓD
mgr inż. Krzysztof Korczak
mgr inż. Paweł Zawartka

Technologia wytwarzania materiałów polimerowych trudnopalnych i antystatycznych

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia wytwarzania kompozytów polimerowych trudnościeralnych

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
dr inż. Henryk Rydarowski

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów dla budownictwa drogowego i przemysłowego z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu materiałowego

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia zagospodarowywania odpadów pianek poliuretanowych

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia demontażu i recyklingu zużytych samochodów

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia produkcji uszczelek płaskich wytwarzanych z odpadów PVC

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia produkcji zbiorników i rur z żywic zbrojonych włókien

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia wytwarzania wysoko napełnionych kompozytów z termoplastyczną lub utwardzalną matrycą polimerową

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia wytwarzania profili aluminium-polimer

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
dr inż. Henryk Rydarowski

Technologia oczyszczania wód kopalnianych z radu

ŚLĄSKIE CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ
dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG
dr hab. inż. Stanisław Chałupnik, prof. GIG