CE - AGEING PLATFORM

Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej

Okres realizacji projektu:
01.2011 - 12.2013

Projekt jest realizowany w partnerstwie (13 partnerów, Główny Instytutu Górnictwa - Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych to partner 7)

Partnerzy:

  1. Chamber of Labour Upper Austria – Lider. (LIDER PROJEKTU)
  2. Centre for Social Innovation Austria – Partner 2.
  3. Management Consulting BAB ltd. Austria – Partner 3.
  4. Harz AG Niemcy – Partner 4
  5. Economic Institute Maribor, Human Resource Development Centre Słowenia – Partner 5
  6. Central-Transdanubian Regional and Economic Development Nonprofit Company Wegry – Partner 6
  7. Central Mining Instiute Polska – Partner 7
  8. RPIC-ViP Ltd Czechy – Partner 8
  9. Most ke vzdělani – Bridge to Education, o.s. Czechy - Partner 9
  10. Regional Development Agency Senec-Pezinok Słowacja – Partner 10
  11. National Agency for Vocational Training Włochy – Partner 11
  12. Ministry of Labour, Family and Social Affairs, Republic of Slovenia. Słowenia – Partner 12
  13. Central Office of Labour, Social Affairs and Family Słowacja – Partner 13.

Cel ogólny projektu:

Wypracowanie innowacyjnych działań dla sektora MSP w celu polepszania zatrudnialność osób starszych (50+), indywidualnej współpracy z MSP w celu stworzenia ich własnych strategii międzypokoleniowych; szkoleń na temat kompetencji w grupach 50+ z udziałem ich młodszymi współpracowników, zrozumienia i szacunku dla starszych pracowników oraz polepszenia ich aktywności zawodowej.

Cele szczegółowe:

  1. Wypracowanie wspólnej strategii na rzecz ograniczania negatywnych skutków wynikających z procesu starzenia się społeczeństw CE,
  2. Stworzenie regionalnych platform dla strategii i szkoleń dla sektora MSP, instytucji rynku pracy, pracujących i bezrobotnych w wieku 50+
  3. Stworzenie 2 platform wdrożenia Regionalnych Koncepcji Szkoleniowych
  4. Zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb MSP w zakresie zmiany demograficznej i zatrudnialności osób w wieku 50+ (POLSKA)
  5. Utworzenie międzypokoleniowych strategii dla działów kadr, przez wkład do polepszenia równowagi w obszarach praca-życie,
  6. Wdrożenie strategii zarządzania wiekiem i jego różnorodnością wśród zatrudnionych i bezrobotnych (Polska + cztery kraje partnerskie),
  7. Diagnoza sytuacji pracowników 50+, na rynku pracy w warunkach ich zatrudnialności, oraz bezrobocia (Polska),
  8. Zapewnienie szerokiej promocji rezultatów projektowych dzięki paneuropejskiej platformie CE-Ageing opartej na stronie internetowej, newsletterach i stronie WEB.
  9. Wymiana rezultatów i wspólne seminaria nt. strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom wynikającym z procesu starzenia się społeczeństw CE.

Kierownik projektu z ramienia GIG:

dr Ryszard Marszowski
e-mail: rmarszowski@gig.eu
telefon: 32 259 21 83

Osoba do kontaktów:

mgr Piotr Hetmańczyk
e-mail: phetmanczyk@gig.eu
telefon: 32 259 23 97

+ 48-32-259-2000