KD-4 - Kontakt

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWWYBUCHOWEGO
ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów

Kierownik Zakładu
dr inż. Gerard Kałuża
e-mail: gkaluza@gig.eu
telefon: 32 3246 550

PRACOWNIA OCENY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWWYBUCHOWEGO
Kierownik
mgr inż. Paweł Demel
e-mail: pdemel@gig.eu
telefon: 32 3246 570

LABORATORIUM SYSTEMÓW I ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH ORAZ EKSPLOZYMETRII
Kierownik
dr inż. Gerard Kałuża
e-mail: gkaluza@gig.eu
telefon: 32 3246 550