HydroCOAL Plus

Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko

 

Termin realizacji peojektu:
01.06.2018 - 30.11.2021

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

 

+ 48-32-259-2000