Blog Głównego Instytutu Górnictwa (bloGIG)

Propagowanie i popularyzowanie nauki nie jest łatwe. O osiągnięciach naukowych pisze się najczęściej językiem syntetycznym i przepełnionym fachową terminologią, wygenerowanym przez specjalistów, a dekodowanym przez wąską grupę, mającą określone kompetencje językowe i poznawcze. Komunikuje się więc środowisko naukowe z odbiorcą mniej więcej tak, jak my uczyniliśmy to w powyższym zdaniu.

A przecież chodzi o to, by barwny, ale przystępny przekaz trafił również, jeśli nie pod strzechy, to przynajmniej pod sufity, wiszące nad głowami wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, "co tam, panie, nowego w świecie nauki"...

W takim właśnie duchu prezentować będziemy w naszym BloGIG-u artykuły, dotyczące różnych tematów badawczych nad którymi głowimy się w Głównym Instytucie Górnictwa, a od czasu do czasu napiszemy też jak instytut wygląda od środka. Prezentowane teksty publikowane są również na łamach korporacyjnego miesięcznika PGG Magazyn.


Czy popłynie węgiel w płynie?

Innowacjna metoda z GIG-u szansą na nowe paliwo.

Wzrastające zapotrzebowanie na paliwa ciekłe i surowce chemiczne w świecie, przy stale zaostrzających się wymaganiach środowiskowych w zakresie użytkowania pierwotnych nośników energii, wymuszają poszukiwanie alternatywnych metod produkcji, przerobu i wykorzystania produktów węglowodorowych. Pomimo wzrastającego udziału biokomponentów takich jak etanol czy biodiesel, wytwarzanych z biomasy, produkcja paliw transportowych w Polsce, w przeważającej mierze wciąż oparta jest na ropie naftowej. Obecnie, około 95% polskiego zapotrzebowania na ropę pokrywane jest z importu. Szansą na zdywersyfikowanie źródeł paliw węglowodorowych... Czytaj więcej

+ 48-32-259-2000