KD "BARBARA"

Jednym z najważniejszych obiektów badawczych GIG jest poligon Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie. Jest to jedyna w Polsce i Europie placówka naukowo-badawcza, która umożliwia prowadzenie badań urządzeń, sprzętu, materiałów i procedur postępowania w rzeczywistych warunkach dołowych.

Jej głównymi zadaniami są badania nad poprawą bezpieczeństwa oraz szybkości usuwania zagrożeń pyłowych, jak również gazowych, które często pojawiają się w kopalniach, na dużych głębokościach. 

Poligon doświadczalny Kopalni Doświadczalnej  „Barbara” jest  jedynym w Europie, w którym można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w naturalnej skali.

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” została założona w 1925 r. przez Związek Górniczo-Hutniczy. Po przeniesieniu do niej z Pniowca Stacji Doświadczalnej i Centrali Ratownictwa Górniczego, otrzymała nazwę Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Centrala Ratownictwa Górniczego i Obserwatorium Magnetyczne w Mikołowie. Po roku 1933 była finansowana z funduszy Stowarzyszenia Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, podczas II Wojny Światowej praktycznie nieczynna, od jej końca wznowiła działalność jako jeden z elementów Głównego Instytutu Górnictwa.

Mapa obiektuMapa KD Barbara

+ 48-32-259-2000