Publikacje 2018

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z CZĘŚCI A LISTY MNISW

 1. Adamczyk, Z., Kokowska-Pawłowska, M., Komorek, J., Klupa, A., Lewndowska, M., & Nowak, J. (2018). The impact of a neogene basalt intrusion on the optical properties and internal structure of the dispersed organic matter in carboniferous strata (SW-part USCB). Acta Geologica Polonica, 68(2), 249-262.
 2. Adamczyk, Z., Komorek, J., Lewandowska, M., Nowak, J., Białecka, B., Całus-Moszko, J., & Klupa, A. (2018). Ashes from bituminous coal burning in fluidized bed boilers as a potential source of rare earth elements. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 34(2), 21-36.
 3. Bak, A., Kozik, V., Walczak, M., Fraczyk, J., Kaminski, Z., Kolesinska, B., Smolinski, A., & Jampilek, J. (2018). Towards intelligent drug design system: application of artificial dipeptide receptor library in QSAR-oriented studies. Molecules, 23(8), article number 1964.
 4. Bonczyk, M. (2018). Determination of 210 Pb concentration in NORM waste – an application of the transmission method for self-attenuation corrections for gamma-ray spectrometry. Radiation Physics and Chemistry, 148, 1-4.
 5. Burchart-Korol, D., Jursova, S., Folęga, P., Korol, J., Pustejovska, P., & Blaut, A. (2018). Environmental life cycle assessment of electric vehicles in Poland and the Czech Republic. Journal of Cleaner Production, 202, 476-487.
 6. Burchart-Korol, D., Pustejovska, P., Blaut, A., Jursova, S., & Korol, J. (2018). Comparative life cycle assessment of current and future electricity generation systems in the Czech Republic and Poland. The International Journal of Life Cycle Assessment. In press.
 7. Dubiński, J., Prusek, S., Turek, M., & Jonek-Kowalska, I. (2018). Increasing productivity – a way to improve efficiency of operational management in hard coal mines. Archives of Mining Sciences. In press.
 8. Dudzińska, A. (2018). Analysis of adsorption and desorption of ethylene on hard coals. Energy & Fuels, 32(4), 4951-4958.
 9. González-Escobar, J. L., Grajales-Lagunes, A., Smoliński, A., Chagolla-López, A., De Léon-Rodríguez, A., & De La Rosa, A. P. B. (2018). Microbiota of edible liometopum apiculatum ant larvae reveals potential functions related to their nutritional value. Food Research International, 109, 497-505.
 10. Howaniec, N., & Smoliński, A. (2018). Porous structure properties of andropogon gerardi derived carbon materials. Materials, 11(6), article number 876.
 11. Howaniec, N., Kuna-Gwoździewicz, P., & Smoliński, A. (2018). Assessment of emission of selected gaseous components from coal processing waste storage site. Sustainability, 10(3), article number 744.
 12. Kapusta, K. (2018). Effect of ultrasound pretreatment of municipal sewage sludge on characteristics of bio-oil from hydrothermal liquefaction process. Waste Management, 78, 183-190.
 13. Leonardi, F., Bonczyk, M., Nuccetelli, C., Wysocka, M., Michalik, B., Ampollini, M., Tonnarini, S., Rubin, J., Niedbalska, K., & Trevisi, R. (2018). A study on natural radioactivity and radon exhalation rate in building materials containing norm residues: preliminary results. Construction and Building Materials, 173, 172-179.
 14. Matyjaszek, M., Wodarski, K., Krzemień, A., García-Miranda, C. E., & Sánchez, A. S. (2018). Coking coal mining investment: Boosting European Union's raw materials initiative. Resources Policy, 57, 88-97.
 15. Michalik, B., de With, G., & Schroeyers, W. (2018). Measurement of radioactivity in building materials – problems encountered caused by possible disequilibrium in natural decay series. Construction and Building Materials, 168, 995-1002.
 16. Michalik, B., Hoffmann, B., & Döse, M. (2018). Development of a European harmonised standard to determine the natural radioactivity concentrations in building materials. Construction and Building Materials, 171, 913-918.
 17. Nizevičienė, D., Vaičiukynienė, D., Michalik, B., Bonczyk, M., Vaitkevičius, V., & Jusas, V. (2018). The treatment of phosphogypsum with zeolite to use it in binding material. Construction and Building Materials, 180, 134-142.
 18. Pytlik, A. (2018). Tests on hydraulic props equipped with yield valves at dynamic load modelling a rock burst. Archives of Mining Sciences, 63(2), 477-489.
 19. Róg, L. (2018). Vitrinite reflectance as a measure of the range of influence of the temperature of a georeactor on rock mass during underground coal gasification. Fuel, 224, 94-100.
 20. Smoliński, A., Howaniec, N., & Bąk, A. (2018). Utilization of energy crops and sewage sludge in the process of co-gasification for sustainable hydrogen production. Energies, 11(4), article number 809.
 21. Thomas, M., Białecka, B., & Zdebik, D. (2018). Removal of copper, nickel and tin from model and real industrial wastewater using sodium trithiocarbonate. The negative impact of complexing compounds. Archives of Environmental Protection, 44(1), 33-47.
 22. Thomas, M., Zdebik, D., & Białecka, B. (2018). Use of sodium trithiocarbonate for remove of chelated copper ions from industrial wastewater originating from the electroless copper plating process. Archives of Environmental Protection, 44(2), 32-42.
 23. Thomas, M., Zdebik, D., & Białecka, B. (2018). Using sodium trithiocarbonate to precipitate heavy metals from industrial wastewater-from the laboratory to industrial scale. Polish Journal of Environmental Studies, 27(4), 1753-1763.
 24. Thomas, M., Zdebik, D., & Niewiara, E. (2018). Removing phenols from post-processing wastewater originating from underground coal gasification using coagulation-flocculation and the H2O2/UV process. Polish Journal of Environmental Studies, 27(6), 2757-2763.
 25. Vaičiukynienė, D., Michalik, B., Bonczyk, M., Vaičiukynas, V., Kantautas, A., & Krulikauskaitė, J. (2018). Zeolitized bottom ashes from biomass combustion as cement replacing components. Construction and Building Materials, 168, 988-994.
 26. Valentim, B., Białecka, B., Gonçalves, P. A., Guedes, A., Guimarães, R., Cruceru, M., Całus-Moszko, J., Popescu, L. G., Predeanu, G., & Santos, A. C. (2018). Undifferentiated inorganics in coal fly ash and bottom ash: calcispheres, magnesiacalcispheres, and magnesiaspheres. Minerals, 8(4), article number 140.
 27. Wiatowski, M., Kapusta, K., & Muzyka, R. (2018). Study of properties of tar obtained from underground coal gasification trials. Fuel, 228, 206-214.
 28. Więckol-Ryk, A., Krzemień, A., & Lasheras, F. S. (2018). Assessing the breathing resistance of filtering-facepiece respirators in Polish coal mines: a survey and laboratory study. International Journal of Industrial Ergonomics, 68, 101-109.
 29. Więckol-Ryk, A., Krzemień, A., Smoliński, A., & Lasheras, F. S. (2018). Analysis of biomass blend co-firing for post combustion CO2 capture. Sustainability, 10(4), article number 923.
 30. Wojtacha-Rychter, K., & Smoliński, A. (2018). Multi-component gas mixture transport through porous structure of coal. Fuel, 233, 37-44.
 31. Wojtacha-Rychter, K., & Smoliński, A. (2018). Research on a gas index reflecting the sorption process on carbon materials in coal mines. Sustainability, 10(7), article number 2468.
 32. Wojtacha-Rychter, K., & Smoliński, A. (2018). The interaction between coal and multi-component gas mixtures in the process of coal heating at various temperatures: an experimental study. Fuel, 213, 150-157.

 

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH Z CZĘŚCI B LISTY MNISW

 1. Drzewiecki, J., & Myszkowski, J. (2018). Mining-induced seismicity of a seam located in rock mass made of thick sandstone layers with very low strength and deformation parameters. Journal of Sustainable Mining. In press.
 2. Dubiński, J., & Kowalski, A. (2018). Relacje profesora Stanisława Knothego z Głównym Instytutem Górnictwa. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Transactions of the Strata Mechanics Research Institute, 20(1), 7-12.
 3. Duda, A. (2018). Identyfikacja zdarzeń środowiskowych związanych z procesem likwidacji kopalń na przykładzie zamykanych kopalń w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd Górniczy, 74(3), 7-14.
 4. Duda, A. (2018). Wybrane metody analityczne redukcji ryzyka wypadkowego w górnictwie. Przegląd Górniczy, 74(2), 42-49.
 5. Frolik, A., & Kotyrba, A. (2018). Geotechniczna ocena przydatności terenu zlikwidowanej kopalni do zabudowy. Przegląd Górniczy, 74(4), 10-16.
 6. Grodzicki, M., & Rotkegel, M. (2018). The concept of modification and analysis of the strength of steel roadway supports for coal mines in the Soma Basin in Turkey. Studia Geotechnica et Mechanica, 40(1), 38-45.
 7. Grygierek, M., & Kalisz, P. (2018). Influence of mining operations on road pavement and sewer system – selected case studies. Journal of Sustainable Mining, 17(2), 56-67.
 8. Haładus, A., Kulma, R., Postawa, A., Burchard-Piekutowska, J., Bukowski, P., & Niedbalska, K. (2018). Prognoza działania systemu melioracyjnego na terenach pogórniczych byłej kopalni siarki Piaseczno zagrożonych podtopieniem. Górnictwo Odkrywkowe, LIX(2), 34-42.
 9. Kalisz, P. (2018). Koncepcja metody oceny odporności sieci uzbrojenia terenu na wpływy eksploatacji górniczej. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 5, 18-25.
 10. Kalisz, P., & Zięba, M. (2018). Wpływ eksploatacji górniczej na nadziemne rurociągi. Przegląd Górniczy, 74(1), 1-7.
 11. Kompała, J., & Wiśniowski, R. (2018). Ograniczenie narażenia na hałas na dołowych stanowiskach obsługi napędów przenośników taśmowych. Przegląd Górniczy, 74(7), 40-47.
 12. Kostka, B., & Bebek, M. (2018). Oznaczanie chlorofilu a w wodach ze zbiorników antropogenicznych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 92(6), 223-226.
 13. Kowalski, A., & Gruchlik, P. (2018). Application of generalized function of time in preventive measures undertaken in mining on account of the protection of civil structures. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Transactions of the Strata Mechanics Research Institute, 20(1), 59-67.
 14. Kowalski, A., Kaszowska, O., & Polanin, P. (2018). Zagrożenie powierzchni terenu powstaniem liniowych nieciągłych deformacji w warunkach współczesnej eksploatacji górniczej węgla kamiennego w Polsce. Przegląd Górniczy, 74(3), 26-33.
 15. Krawczyk, P. (2018). Ocena możliwości zastosowania metody dynamicznego kosztu jednostkowego DGC do oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 74(7), 35-39.
 16. Marszowski, R. (2018). Górnictwo a społeczeństwo. Program na rzecz powstania Centrum Monitorowania Zmian Okołogórniczych (CMZO). Przegląd Górniczy, 74(1), 46-51.
 17. Mika, W., Ferenc, A., & Czaja, S. (2018). Monitoring obiektów budowlanych z zastosowaniem drona. Przegląd Górniczy, 74(1), 21-26.
 18. Miterska, M. (2018). Wpływ fal akustycznych o małych częstotliwościach na atrakcyjność terenów rekreacyjnych. Aura, 1.
 19. Niedbalska, K. (2018). Zastosowanie wybranych metod badań hydrogeologicznych właściwości skał dla celów prognozowania wpływu rekultywacji wyrobiska odkrywkowego skałą płonną na wody podziemne. Górnictwo Odkrywkowe, LIX(1), 39-43.
 20. Pierzchała, Ł., & Fisior, M. (2018). Ocena bezpieczeństwa fotobiologicznego miejskiego oświetlenia energooszczędnego. Inżynieria Ekologiczna, 19(1), 71-77.
 21. Pivnyak, G., Dychkovskyi, R., Bobyliov, O., Cabana, E. C., & Smoliński, A. (2018). Mathematical and Geomechanical Model in Physical and Chemical Processes of Underground Coal Gasification. Solid State Phenomena, 277, 1-16.
 22. Płonka, M. (2018). Obraz podporności sekcji obudowy zmechanizowanej usytuowanych na pozycjach skrajnych na podstawie danych z systemów monitoringu. Przegląd Górniczy, 74(3), 34-40.
 23. Pytlik, A., & Pacześniowski, K. (2018). Stanowiskowe badania stóp podporowych do posadowienia odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych. Przegląd Górniczy, 74(6), 16-20.
 24. Rajwa, S., Świątek, J., Walentek, A., & Wrana, A. (2018). Analiza przyczyn występowania obwałów w ścianach zawałowych z wykorzystaniem metody ważonego wykresu Ishikawy. Przegląd Górniczy, 74(2), 8-15.
 25. Robakowski, A., Kowalczuk, J., Masny, W., Rajwa, S., & Wrana, A. (2018). Ściana zamykająca prowadzona w trudnych warunkach górniczych ­– analiza przypadku. Przegląd Górniczy, 74(5), 22-27.
 26. Rompalski, P., & Greczichen, A. (2018). Determination of low mercury content in furnace wastes with ALTEC automatic absorption spectrometer. Journal of Sustainable Mining. In press.
 27. Rotkegel, M. (2018). Portalowo-szkieletowa obudowa połączeń wyrobisk korytarzowych projektowana w GIG. Przegląd Górniczy, 74(2), 1-7.
 28. Skubacz, K. (2018). Transmission of ultrafine particles through separating systems of dust samplers. Journal of Sustainable Mining, 17(2), 48-55.
 29. Szade, A., Hamerla, A., Kadlewicz, K., & Głodniok, M. (2018). Mobilna platforma monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji z wykorzystaniem dronów. Inżynieria Ekologiczna, 19(1), 1-8.
 30. Szot, Ł., & Sobczak, D. (2018). Kompozytowa stopa podporowa obudowy stalowej – projektowanie i badania. Przegląd Górniczy, 74(2), 60-65.
 31. Walentek, A. (2018). Empiryczna i numeryczna metoda prognozy zasięgu strefy spękań górotworu wokół chodnika przyścianowego przed frontem ściany. Przegląd Górniczy, 74(2), 50-59.
 32. Walentek, A., Janoszek, T., Prusek, S., & Lubosik, Z. (2018). Wpływ konwergencji chodnika przyścianowego na proces przewietrzania sieci wentylacyjnej kopalni – badania modelowe. Przegląd Górniczy, 74(3), 15-25.

 

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH SPOZA LISTY MNISW

 1. Jursová, S., Burchart-Korol, D., Pustějovská, P., Korol, J., & Blaut, A. (2018). Greenhouse gas emission assessment from electricity production in the Czech Republic. Environments, 5(1), 1-10.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 1. Adamczyk, Z., Białecka, B., Cempa, M., Majka, G., & Polańska, A. (2018). Hydrothermal activation of fly ash from brown coal combustion. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (pp. 75-81). Sofia: Technology Ltd.
 2. Augustyniak, I., Bukowski, P., Niedbalska, K., & Haładus, A. (2018). Hydrogeological research methods as a tool for assessment of the free space capacity in rock mass, goafs ang mining excavation in coal mines in Upper Silesian Coal Basin. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 1.2, pp. 357-364). Sofia: Technology Ltd.
 3. Białecka, B., & Rudziński, K. (2018). Evaluation of the electrowaste management system in Poland. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 4.2, pp. 73-80). Sofia: Technology Ltd.
 4. Białecka, B., Świnder, H., & Thomas, M. (2018). Assessment of the possibility of using waters from polish hard coal mines as a sources of Rare Earth Elements. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 1.4, pp. 11-18). Sofia: Technology Ltd.
 5. Białecka, B., Świnder, H., & Thomas, M. (2018). Evaluation of the effectiveness of precipitation methods for the separation of Rare Earth Elements (REEs) from mine waters. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 1.4, pp. 59-66). Sofia: Technology Ltd.
 6. Cempa, M., Adamczyk, Z., & Białecka, B. (2018). Florencite in fly ash from the Rybnik Power Plant (Poland). In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (pp. 75-81). Sofia: Technology Ltd.
 7. Grygierek, M., Kalisz, P., Pacześniowski, K., Pytlik, A., & Zięba, M. (2018). Assessment of burned coal shale properties based on cyclic load. In E3S Web of Conferences (Vol. 36, article number 03001). EDP Sciences.
 8. Jąderko, K. (2018). Challenges in developing decision systems supporting wastewater management in a context of circular economy. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 4.2, pp. 17-24). Sofia: Technology Ltd.
 9. Kaszowska, O., Gruchlik, P., & Mika, W. (2018). Industrial chimney monitoring – contemporary methods. In E3S Web of Conferences (Vol. 36, article number 01005). EDP Sciences.
 10. Klupa, A., & Adamczyk, Z. (2018). Spinels in the fly ash of power plant Ostroleka (Poland). In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (In press). Sofia: Technology Ltd.
 11. Kuźniar, K., Stec, K., & Tatara, T. (2018). Approximate classification of mining tremors harmfulness based on free-field and building foundation vibrations. In E3S Web of Conferences (Vol. 36, article number 01006). EDP Sciences.
 12. Lisiecka, E., Motyka, B., Motyka, Z., Pierzchała, Ł., & Szade, A. (2018). Possibilities of surface waters monitoring at mining areas using UAV. In E3S Web of Conferences (Vol. 36, article number 02004). EDP Sciences.
 13. Niedbalska, K. (2018). Impact of vertical pressure on changes of hydrogeological properties of post-mining wastes for open pit reclamation. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 1.2, pp. 365-370). Sofia: Technology Ltd.
 14. Niedbalska, K., Kulma, R., Postawa, A., Haładus, A., & Burchard-Piekutowska, J. (2018). Influence of the liquidated sulphur excavation Piaseczno on the water conditions in its surroundings. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 1.2, pp. 387-394). Sofia: Technology Ltd.
 15. Patyńska, R., Mirek, A., Burtan, Z., & Pilecka, E. (2018). Rockburst of parameters causing mining disasters in Mines of Upper Silesian Coal Basin. In E3S Web of Conferences (Vol. 36, article number 03005). EDP Sciences.
 16. Śliwińska, A., & Smoliński, A. (2018). Possibilities and limitations related to application of the NIR spectroscopy in monitoring of soil contamination. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 3.2, pp. 373-379). Sofia: Technology Ltd.
 17. Stępień, M., & Białecka, B. (2018). Selection of criteria for assesment of new recovery technologies of coal combustion products. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 5.1, pp. 793-800). Sofia: Technology Ltd.
 18. Tokarz, A., Nowak, D., & Grabowski, J. (2018). Permeable Reactive Barriers in Deep Mining. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 1.2, pp. 539-545). Sofia: Technology Ltd.
 19. Urych, B., & Janoszek, T. (2018). A computational fluid dynamics model for investigating pyrolysis process in the technology of underground coal gasification. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 30 June – 9July, 2018, Albena, Bulgaria (Vol. 18, Iss. 1.3, pp. 11-18). Sofia: Technology Ltd.
 20. Wołoszczuk, K., & Skubacz, K. (2018). Particle size distribution of the radon progeny and ambient aerosols in the Underground Tourist Route “Liczyrzepa” Mine in Kowary Adit. In E3S Web of Conferences (Vol. 28, article number 01040). EDP Sciences.
 21. Wołoszczuk, K., Skubacz, K., & Podgórska, Z. (2018). Changes in Polish law related to the implementation of COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM of 5 December 2013. In E3S Web of Conferences (Vol. 28, article number 01041). EDP Sciences.
 22. Żechowska, S. W., & Smoliński, A. (2018). Of death, sensuality and desire: revisiting N. Kazantzakis’ Zorba the Greek. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 19-21 March, 2018, Vienna, Austria (Vol. 5, Iss. 6.1, pp. 281-288). Sofia: Technology Ltd.
 23. Zięba, M. (2018). Obciążenia studzienek kanalizacyjnych wskutek oddziaływania poziomych odkształceń gruntu na terenach górniczych. In K. Knapik, & K. Gromysz (Eds.), Ujęcie aktualnych problemów budownictwa. Prace naukowe doktorantów (pp. 281-288). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

 

ROZDZIAŁY

 1. Dawidowski, A., Bzowski, Z., & Gwoździewicz, M. (2018). Ocena przydatności odpadów energetycznych do makroniwelacji i rekultywacji wyrobiska po eksploatacji bazaltu w Graczach. In G. Malina (Ed.), Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja. Remediation, reclamation and revitalization (pp. 27-42). Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski.
 2. Kapusta, K., Sarhosis, V., & Lavis, S. (2018). Underground coal gasification (UCG) in Europe: Field trials, laboratory experiments, and EU-funded projects. In M. Blinderman, & A. Klimenko (Eds.), Underground coal gasification and combustion (pp. 129-171). Elsevier Ltd.
 3. Rajwa, S. (2018). Stateczność wyrobiska ścianowego. In K. Stoiński (Ed.), Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu (pp. 73-88). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 4. Smoliński, A., Howaniec, N., Kuna-Gwoździewicz, P. (2018). Chemometric exploration of the data concerning gases emitted from burning mine waste dump. In S. Nizetic, & A. Papadopoulos (Eds.), The role of exergy in energy and the environment (pp. 473-483). Springer.
 5. Stefaniak, D. (2018). Zasady wprowadzania do obrotu zmechanizowanych obudów ścianowych. In K. Stoiński (Ed.), Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu (pp. 25-37). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 6. Stoiński, K. (2018). Stan zagadnienia. In K. Stoiński (Ed.), Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu (pp. 11-23). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 7. Stoiński, K. (2018). Upodatnienie zmechanizowanych obudów ścianowych dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu. In K. Stoiński (Ed.), Zmechanizowane obudowy ścianowe dla warunków zagrożenia wstrząsami górotworu (pp. 89-101). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 8. Święcicka, Z., Saternus, M., & Gajdzik, B. (2018). Analiza zapotrzebowania na wdrożenie nowej technologii przerobu katalizatorów samochodowych w Polsce. In R. Knosala (Ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (Vol. 1, pp. 623-633). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

 

MONOGRAFIE

 1. Bondaruk, J., Zdebik, D., & Karwot, J. (2018). Optymalizacja procesu usuwania związków biogennych w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 2. Cygankiewicz, J. (2018). Prognozowanie procesu samozapalania węgla w podziemiach kopalń. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.

 

+ 48-32-259-2000