Współpraca

GIG jest instytutem badawczym, podporządkowanym Ministrowi Energii, pracującym na rzecz przedsiębiorstw przemysłowych różnych branż (w tym, w znacznym zakresie na rzecz przemysłu górniczego), a także dla instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów krajowych i zagranicznych.

Ponad 90-letnie doświadczenie, 500 specjalistów, naukowców i badaczy, 17 laboratoriów badawczych i wzorcujących, akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji, oraz jedyna w Europie kopalnia doświadczalna, to potencjał, który pozwala podejmować najbardziej ambitne projekty badawcze, dając jednocześnie gwarancję ich rzetelnej realizacji oraz wysoką skuteczność w ich wdrożeniu i komercjalizacji.

Instytut w sposób ciągły doskonali swoją strukturę i organizację oraz dostosowuje podejmowaną tematykę badawczą do potrzeb gospodarki. Współpracuje przy tym z wieloma krajowymi i międzynarodowymi organizacjami przemysłowymi, uczelniami, instytutami naukowmi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi zarówno poprzez wspólne projekty badawcze jak i eksport usług i technologii.

GIG jest członkiem-założycielem Międzynarodowej Sieci Naukowej ENERO (European Network of Environmental Research Organizations) oraz Globalnego Instytutu Wychwytywania i Składowania CO2 (GCCSI), członkiem Światowego Kongresu Górniczego (WMC), Międzynarodowego Biura Mechaniki Górotworu (IBSM) oraz takich organizacji jak OIPEEC (International Organization for the Study of Endurance of Ropes) i IMWA (International Mine Water Association).

Rynek powiązany z działalnością instytutu:

 • górnictwo i geoinżynieria,
 • inżynieria środowiska,
 • bezpieczeństwo przemysłowe,
 • inżynieria materiałowa,
 • energetyka,
 • chemia,
 • budownictwo,
 • hutnictwo
 • motoryzacja,
 • transport,
 • stocznie,
 • medycyna,
 • wodociągi i kanalizacja,
 • edukacja,
 • certyfikacja i ocena wyrobów,
 • promieniotwórczość i promieniowanie jonizujące,
 • powierzchnie komercyjne,
 • inne.

GIG nawiąże współpracę przy projektach krajowych i międzynarodowych obejmujących, m.in.:

 • pozyskiwanie funduszy z programów krajowych, Unii Europejskiej, instytucji grantowych, źródeł finansowania przemysłu,
 • tworzenie konsorcjów przemysłowo-naukowych,
 • prowadzenie badań dla przemysłu,
 • prowadzenie badań naukowych i technicznych,
 • organizację konferencji naukowych,
 • komercjalizacja badań naukowych.

Nasi partnerzy:

 • przemysł: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • szkoły wyższe.

Główny Instytut Górnictwa współpracuje naukowo i technicznie przy wspólnych projektach badawczych oraz eksporcie usług i urządzeń z wieloma organizacjami przemysłowymi, uczelniami, instytutami naukowymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Wśród partnerów GIG znajdują się m.in.:

 • Aalto University
 • Aitemin Centro Technologico
 • AUSTIN DETONATOR s.r.o
 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM)
 • Cardiff School of Engineering, Geoenvironmental Centre
 • DMT
 • EXPAC
 • GEOCONTROL
 • Golder Associates
 • INERIS
 • InstitutCistych Technologii Tezby a UzitiEnegetickychSurovin
 • Japan Coal Energy Center
 • JSW S.A.
 • KERN UND SOHN GmbH
 • Krajowe Centrum Naukowe Górnictwa im. A.A. Skoczyńskiego, Moskwa
 • LULEA UNIVERSITET
 • MAXAMPOR S.A
 • MECON Limited
 • Narodowy Uniwersytet Górniczy Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Dniepropietrowsk
 • National Institute For Research And Development In Mine Safety And Protection INSEMEX
 • PGG S.A.
 • Research Centre for Energy Technology and Strategy RCETS
 • Shanxi Science and Technology Department
 • SHELL RESEARCH Ltd.
 • SSE EXPLO ROMANIA SRL
 • TAURON WYDOBYCIE S.A.
 • Technical University Kosice
 • TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
 • TIMKEN CORPORATION
 • Ukraińsko-Polskie Centrum Naukowo-Edukacyjne Radykalnych Geotechnologii
 • United Nations Economic Commission for Europe – UNECE
 • Uniwersytet KrivoyRog
 • VELAN
 • VINACOMIN Institute of Mining Science and Technology
 • Vysoka Skola Banska
 • ŽDB DRÁTOVNA a.s.

W celu uzyskania szczegółowych informacji - prosimy o kontakt.

mgr inż. Mariusz Borek
e-mail: mborek@gig.eu
telefon: 32 259 26 21

mgr Mateusz Dulewski
e-mail: mdulewski@gig.eu
telefon: 32 259 27 75

+ 48-32-259-2000