Nagrody z poprzednich lat

 1. Nagrody uzyskane w 2016 roku
 2. Nagrody uzyskane w 2015 roku
 3. Nagrody uzyskane w 2014 roku
 4. Nagrody uzyskane w 2013 roku
 5. Nagrody uzyskane w 2012 roku
 6. Nagrody uzyskane w 2011 roku
 7. Nagrody uzyskane w 2010 roku
 8. Nagrody uzyskane w 2009 roku
 9. Nagrody uzyskane w 2008 roku
 10. Nagrody uzyskane w 2007 roku
 11. Nagrody uzyskane w 2006 roku
 12. Nagrody uzyskane w 2005 roku
 13. Nagrody uzyskane w 2004 roku
 14. Nagrody uzyskane w 2003 roku

 

 

 

Nagrody uzyskane w 2016 roku

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za rozwiązanie pod nazwą „Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów”(Warszawa, 09.12.2016r.)

 • Złoty medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2016, otrzymało rozwiązanie pod nazwą "Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych”„ (Bruksela, 19.11.2016r.)

 • Złoty medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2016, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Sonda do skanowania pustek w górotworze” (Bruksela, 19.11.2016r.)
 • Polska Nagroda Innowacyjności w kategorii innowacyjnych instytutów naukowych w promocyjnym programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej (Katowice, 28.10.2016r.)

 • Mistrz Techniki Regionu Katowickiego FSN NOT przyznany przez Jury konkursu za „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Katowice, 26.10.2016r.)

 • Złoty Medal z Wyróżnieniem przyznany przez Jury Konkursowe X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016” za „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów - sonda SIS-1” (Warszawa, 12.10.2016r.)

 • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe  Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016” za „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (Warszawa, 12.10.2016r.)

 • Tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2016 w kategorii Marka Europejska przyznany Głównemu Instytutowi Górnictwa przez Jury VIII Edycji Konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli (Warszawa, 28.09.2016r.)

 • Tytuł Lider Innowacji przyznany przez Kapitułę Konkursową Konkursu za kreowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych dla górnictwa, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości środowiska naturalnego”, (Katowice, 15.06.2016r.)

 • Brązowy Medal Międzynarodowej Wystawy INTARG za „Urządzenie do osuszania osadów, a przede wszystkim osadów ścieków komunalnych i przemysłowych” (Katowice, 15.06.2016r.)

 • Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy INTARG za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” (Katowice, 15.06.2016r.)

 • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Pomost ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (8 czerwca 2016r.)

 • Medal w Międzynarodowym Konkursie Lepine w Paryżu  za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Eureka-Barcelona. (Paryż, 13 maj 2016r.)

 • Złoty Medal Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Eureka-Barcelona (Barcelona, 13 maj 2016r.)

 • Dyplom Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii za „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Innova-Barcelona. (Barcelona, maj 2016r.)

 • Złoty Medal „Rynku Inwestycji” przyznany przez Jury Konkursowe magazynu „Rynek Inwestycji” za innowacyjne działania naukowo-badawcze w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy (Warszawa, 10.05.2016r.)

 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” przyznany podczas XXIII Giełdy Wynalazków (Warszawa, 24.03.2016r.)

 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą  „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” przyznany podczas XXIII Giełdy Wynalazków (Warszawa, 24.03.2016r.).

 • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2016 za rozwiązanie pod nazwą „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K)  w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” Głównego Instytutu Górnictwa (Kraków, 25.02.2016r.)

 • Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla profesora Józefa Dubińskiego, wieloletniego Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, a obecnie Przewodniczącego Rady Naukowej GIG. Nagroda Regionalnej Izby Gospodarczej przyznawana jest wyróżniającym się menedżerom, firmom  i organizacjom, (Katowice, 16.01.2016r.)

 • Medal Pamiątkowy Orderu Św. Stanisława za całokształt działalności zawodowej i społecznej dla prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego. Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika to historyczny polski order ustanowiony w  1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, (Warszawa, 09.01.2016r.)

 

 

Nagrody uzyskane w 2015 roku

 • Tytuł „Firma Roku 2015” w Ogólnopolskim Plebiscycie „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”, (Warszawa, 28.11.2015r.)
 • Laureat konkursu "Srebrny  Laur Innowacyjności 2014" zorganizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną NOT pod patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sejmu RP – Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii za „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (Warszawa, 25.11.2015r.).
 • „Medal Za Zasługi Dla Zrównoważonego Rozwoju” dla Głównego Instytutu Górnictwa nadany przez Radę Polskiej Izby Ekologi (Katowice, 23.11.2015r.)
 • Złoty medal z wyróżnieniem Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2015, oraz nagrodę specjalną  Targów „INNOVA BARCELONA” otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K)  w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” (Bruksela, 20.11.2015r.)
 • Złoty medal z wyróżnieniem Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2015, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (Bruksela, 20.11.2015r.)
 • Srebrny medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2015, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji” (Bruksela, 20.11.2015r.)
 • Złoty medal z wyróżnieniem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 za "Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii"
 • Złoty medal Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 za "Sprężona modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji"
 • Nagroda specjalna Prezesa FSNT NOT dla najlepszego rozwiązania inżynierskiego prezentowanego na IWIS 2015 za Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii"
 • Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego za "Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii"
 • Medal III stopnia w konkursie Innowacyjne Rozwiązania w Budowie Maszyn i Urządzeń Górniczych w kategorii Poprawa Bezpieczeństwa organizowanym przez Polską Technikę Górniczą S.A. oraz Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Napędy i Sterowanie” za „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (Katowice, 08.09.2015r.)
 • Honorowa Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP dla Naczelnego Dyrektora GIG - prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego przyznana podczas XX Gali BCC (30 sierpnia 2015 r.)
 • Tytuł Menadżera XX-lecia dla Naczelnego Dyrektora GIG - prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego przyznany podczas XX Gali BCC (30 sierpnia 2015 r.)
 • Rekomendacja Business Centre Club dla Głównego Instytutu Górnictwa (9 sierpnia 2015 r. - 8 sierpnia 2016 r.)
 • Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wkład w tworzenie nowych miejsc pracy w konkursie Kreator Miejsc Pracy (01.07.2015 r.)
 • Wynalazek pt.: „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa został nagrodzony Medalem Europejskim Przyznawanym przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli (10.06.2015r.)
 • Nagroda Specjalna Światowego Stowarzyszenia Wynalazczości i Własności  Intelektualnej (World Invention Intellectual Property Associations) za wynalazek "Sonda do skanowania pustek w górotworze" autorstwa specjalistów GIG
 • Srebrny medal zdobyty podczas Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości Eurolnvent w Rumunii za wynalazek "Sonda do skanowania pustek w górotworze" autorstwa specjalistów GIG
 • Wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku 2015 za rozwiązanie pod nazwą „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej” Głównego Instytutu Górnictwa (Kraków, 26.02.2015r.)
 • Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego wręczony podczas Giełdy Wynalazków w Warszawie za rozwiązanie opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa pn. „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej”
 • Nagroda dla GIG za osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej podczas Giełdy Wynalazków w Warszawie
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za monografię pod redakcją  profesora Władysława Konopko "Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego” (Warszawa, 21.01.2015r.)
 • Wyróżnienie przez Jury Konkursowe Business Centre Club Trzecim Diamentem do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (Warszawa, 24.01.2015r.)

 

 

Nagrody uzyskane w 2014 roku

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy za opracowanie  pt.: „Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego”
 • Tytuł "Firma Dobrze Widziana" w konkursie  Business Centre Club
 • Laureat konkursu "Brązowy Laur Innowacyjności" za "Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów"
 • Złoty Medal na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2014 za opracowany w GIG wynalazek pod nazwą „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej”
 • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2014” za „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów - sonda SIS-1”
 • Złoty medal z wyróżnieniem za "Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów" przyznany przez Międzynarodowe Jury Konkursowe na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków "IWIS 2014"
 • Wyróżnienie w 14 edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm – Tytuł - "Gazele Biznesu 2013"
 • Tytuł LAUREATA QI 2014 w kategorii - QI Produkt – produkt najwyższej jakości – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość za „Sondę do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów”
 • Tytuł "Ambasador Polskiej Gospodarki" w kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku
 • Nagroda  TECHNICUS 2014 w kategorii najlepsza książka techniczna za monografię pod redakcją  profesora Władysława Konopko "Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego”
 • Nominowany do nagrody "Teraz Polska 2014" przez Kapitułę Konkursu
 • Medal Europejski w XXV Edycji Konkursu przyznany przez Komisję Weryfikacyjną za "Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów - sonda SIS-1"
 • Tytuł Diament miesięcznika Forbes 2014r.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą "Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów" podczas XXI Giełdzy Wynalazków
 • Pierwsze miejsce  w konkursie Górniczy Sukces Roku za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą "Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów"

 

 

Nagrody uzyskane w 2013 roku

 • Wyróżnienie w konkursie Pozytywista Roku 2013 w kategorii Badania i Rozwój, organizowanym przez Fundację Wokulski pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego (17.04.2013r. Warszawa).
 • Tytuł Lider Innowacji 2013 w XII ogólnopolskim konkursie za "Przyrząd do pomiaru skrawalności  węgla i skał" (23.04.2013r. Katowice).
 • Tytuł "Osobowość Roku" nadany Panu Profesorowi Józefowi Dubińskiemu przez kapitułę konkursu Górniczy Sukces Roku (21.02.2013r. Kraków).
 • Wyróżnienie dla Głównego Instytutu Górnictwa wspólnie z Kompanią Węglową w konkursie Górniczy Sukces Roku (21.02.2013r. Kraków).
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadany podczas XX jubileuszowej Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości za „Nowy wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego” (05.02.2013r. Warszawa).
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii innowacyjny projekt unijny za projekt "Huge - podziemne zgazowanie węgla" (24.01.2013r. Warszawa).
 • Tytuł Gazela Biznesu nadany przez Dziennik "Puls Biznesu", potwierdzający przynależność GIG do grona najdynamiczniej rozwijających się firm (23.01.2013r. Chorzów).
 • Laureat w ogólnopolskim konkursie promującym polskie firmy sukcesu gospodarczego, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, "Polski Sukces 2012" (06.01.2013r.).
 • Laureat konkursu "Srebrny Laur Innowacyjności 2013" zorganizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną NOT pod patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Środowiska za „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” (26.11.2013r. Warszawa).
 • Złoty Medal na 62-gich Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2013 za wynalazek Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” został nagrodzony (16.11.2013r. Bruksela).
 • QI Produkt – produkt najwyższej jakości – tytuł LAUREATA QI 2013 – przyznany przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość. Konkurs realizowany był pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum ISO 9000 (18.10.2013r. Poznań).
 • Wyróżnienie w konkursie doskonalenia solidarności zawodowej w grupie Zespołu Darczyńców na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych (14.12.2013r. Katowice)

 

 

Nagrody uzyskane w 2012 roku

 • Trzecie miejsce w konkursie doskonalenia solidarności zawodowej w grupie Zespołu Darczyńców na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych
 • Tytuł Darczyńcy Roku dla Profesora Józef Dubiński, Naczelnego Dyrektora GIG na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych w kategorii osób fizycznych
 • Tytuł Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju w kategorii „Innowacyjna firma” w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej
 • Srebrny Medal na międzynarodowej wystawie wynalazków Brusselss Innova 2012 za rozwiązanie pod nazwą „Wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego” opracowane przez specjalistów Głównego Instytutu Górnictwa
 • Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN im. Witolda Budryka dla dr hab. Adam Smolińskiego, prof. GIG za monografię habilitacyjną pt. „Niekonwencjonalne metody wykorzystania węgla kamiennego do otrzymywania gazu bogatego w wodór”.
 • Nagroda III-go stopnia dla GIG w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy za opracowanie pod nazwą "Pomost sztucznego dna szybu stosowany w układach ochronnych transportu pionowego z wykorzystaniem dyssypacji energii"
 • Medal Europejski w XXII edycji konkursu organizowanego przez BCC za rozwiązanie pod nazwą "Pomost sztucznego dna szybu"
 • Nagroda w konkursie Panteon Polskiej Ekologii za projekt pod nazwą "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych"
 • Tytuł "LIDER INNOWACJI" za rozwiązanie pt. "Pomost sztucznego dna szybu stosowany w układach ochronnych transportu pionowego z wykorzystaniem dysspacji energii", nadany w XI edycji konkursu organizowanego przez Centrum Innowacji WKTiR w Katowicach (akt nadania)
 • Honorowa nagroda firmy ERA Sp. z o.o. za rzetelność, etykę i otwartość w kontaktach gospodarczych (dyplom)
 • Wyróżnienie w 12 edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm - "Gazele Biznesu 2011"
 • Wyróżnienie podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku, specjalną  Statuetką oraz Dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Przyrząd do pomiaru skrawalności węgla i skał", wręczony podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Wielokanałowa cyfrowa aparatura sejsmometryczna do rejestracji prędkości i przyśpieszeń drgań na powierzchni AMAX-GSI", wręczony podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Penetrometr otworowy typu PEN206", wręczony podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "IR analizator emisji CO2 z hałd górniczych", wręczony podczas XIX Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2011 roku
 • Tytuł Górniczy Sukces Roku 2011 w kategorii INNOWACYJNOŚĆ za "PRZYRZĄD DO POMIARU SKRAWALNOŚCI POKŁADÓW WĘGLA I SKAŁ OTACZAJĄCYCH W WARUNKACH DOŁOWYCH"
 • Wyróżnienie w IV edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" w kategorii "innowacyjny projekt unijny firmy" za "HUGE - Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru"
 • Wyróżnienie w IV edycji ogólnopolskiej konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" w kategorii "innowacyjna usługa" za "Certyfikacja urządzeń przeciwwybuchowych według zasad IECEx"
 • Wyróżnienie w konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" w kategorii innowacyjny projekt unijny za "HUGE - Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru"
 • Wyróżnienia w konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" w kategorii innowacyjna usługa za "Certyfikacja urządzeń przeciwwybuchowych według zasad IECEx"

 

 

Nagrody uzyskane w 2011 roku

 • Złoty Medal Targów Medinnova 2011 za "Analizator emisji CO2 z hałd górniczych".
 • Medal Europejski za "Wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego".
 • Złoty Medal na 60 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2011 za "Przyrząd do pomiaru skrawalności węgla i skał".
 • Złoty Medal z Wyróżnieniem za "Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich", wręczony podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji "IWIS 2011".
 • Srebrny Medal za "Wielokanałową cyfrową aparaturę sejsmometryczną do rejestracji prędkości i przyspieszeń drgań na powierzchni AMAX-GSI", wręczony podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji "IWIS 2011".
 • Brązowy Medal za "Penetrometr otworowy typu PEN206", wręczony podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji "IWIS 2011".
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, wręczony podczas Letniej Wielkej Gali BCC.
 • Zielony Czek - nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 • Wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność wynalazczą  podczas XVIII Giełdy Polskich Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach, w warszawskim Muzeum Techniki.
 • Tytuł Odpowiedzialny Pracodawca 2011, Lider HR.
 • Tytuł "Gazele Biznesu", przyznawany przez dziennik "Puls Biznesu".
 • Tytuł Górniczy Sukces Roku 2010 w kategorii INNOWACYJNOŚĆ za projekt "HUGE".
 • Wyróżnienie Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego OSKARD 2011 za wszechstronne i twórcze kształtowanie nowoczesnego oblicza przemysłu węglowego.

 

 

Nagrody uzyskane w 2010 roku

 • Wyróżnienie w konkursie Panteon Polskiej Ekologii w kategorii projekt za HUGE - podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru.
 • Srebrny Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, BRUSSELS INNOVA 2010 za przyrząd do mierzenia emisji ditlenku węgla z hałd kopalnianych.
 • Tytuł Firma dobrze widziana w konkursie organizowanym przez Business Centre Club dla firm kierujących sie zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • II miejsce w konkursie Firma Przyjazna 50+.
 • Złoty Medal z Wyróżnieniem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010 nadany przez Jury Konkursowe za  "Górniczy laser typu EW-3".
 • Złoty Medal z Wyróżnieniem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010 nadany przez Jury Konkursowe za  "Laserowy system pomiaru parametrów geometrii obudowy szybu i jego wyposażenia".
 • Dyplom Darczyńcy dla Głównego Instytutu Górnictwa za wspieranie akcji charytatywnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach "Przedsiębiorcy Dzieciom" przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
 • Wyróżnienie tytułem Zasłużony Partner EMAG
 • Tytuł „Lider Transformacji w Województwie Śląskim” dla prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w uznaniu za ogromny wkład w restrukturyzację gospodarczą i rozwój woj. śląskiego w latach 1990-2010.
 • Honorowa Złota Odznaka RIG  dla prof. dr hab. inż. Krystyny Czaplickiej za wsparcie rozwoju Izby, zaangażowanie we współpracę oraz promocję idei samorządu gospodarczego.
 • Dyplom oraz statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pod nazwą "Przenośny optoelektroniczny (IR) miernik stężenia metanu".
 • List Gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie pt.: "Penterometr otworowy typu Pen206".
 • Złoty Diament do Cezara Śląskiego Biznesu przyznany przez Kapitułę BCC.
 • Medal INTARG oraz tytuł "LIDER INNOWACJI" za wspólny wynalzek Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa i Politechniki Śląskiej pt. "Sposób otrzymywania polimerowych materiałów fotoluminescencyjnych".

 

 

Nagrody uzyskane w 2009 roku

 • Wyróżnienie wspólnie z Kompanią Węglową S.A. za opracowanie i wdrożenie rozwiązania:  "Zasady stosowania górniczej skali intensywności drgań GSI-GZWKW do oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego w zakładach górniczych".
 • Złoty Medal za Przenośny optoelektroniczny (IR) miernik stężenia metanu.
 • Brązowy Medal za penetrometr otworowy typu Pen206.
 • Statuetka "Gepard Biznesu" przyznawany najdynamiczniej rozwijającym się firmom województwa śląskiego  - za wzrost wartości rynkowej w okresie 31 marca 2006r. do 31 marca 2008r.
 • Diament do Cezara Śląskiego Biznesu.
 • PIERWSZY DIAMENT do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu ­- Diament został przyznany GIG za utrzymanie wiodącej pozycji na rynku.
 • Laureat XI edycji Śląskiej Nagrody Jakości Pani Elżbieta GRUSZKA, Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora GIG ds. Systemów Zarządzania, została Laureatem XI edycji Śląskiej Nagrody Jakości dla Pełnomocników  za rozwój, doskonalenie i promocję systemu zarządzania jakością.
 • Tytuł Solidny Pracodawca 2008 Przeglądu Gospodarczego Grupa Media Partner.
 • Medal Europejski za usługę: "Analiza zagrożenia pożarowego na podstawie precyzyjnej analizy chromatograficznej powietrza kopalnianego z uwzględnieniem śladowych zawartości węglowodorów C2-C4, tlenku węgla i wodoru".
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą "Laserowy system kontroli parametrów geometrii rury szybowej i zbrojenia szybowego".
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla pracowników Głównego Instytutu Górnictwa w kategorii "Doskonała załoga".
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie poprawy warunków pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wyróżnienie w kategorii "Prace naukowo-badawcze służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce".

 

 

Nagrody uzyskane w 2008 roku

 • Nagroda im. Stanisława  STASZICA VII za monografię pt. „Dynamika Wód Podziemnych” prof. dr hab. inż. Marka Rogoża.
 • Nagroda 3 stopnia Państwowej Inspekcji Pracy za opracowanie oryginalnej konstrukcji okularów przeciwodpryskowych.
 • Złoty Medal na Światowych Targach  Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2008 - Laserowy system kontroli parametrów geometrii rury szybowej i zbrojenia szybowego.
 • Panteon Polskiej Ekologii – wyróżnienie – Instytucja wspierająca realizację projektów na rzecz środowiska  za instalację geotermalną do odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby grzewcze Muzeum Śląskiego.
 • Złoty Medal w konkursie World Cup Computed Implemented Inventions – RadiometrUV dla stanowisk pracy.
 • Diament do Cezara Śląskiego Biznesu – Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku.
 • Medal Europejski Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club - Sposób oraz układ do monitorowania hałasu w środowisku zewnętrznym.
 • Nagroda Złote QI Kapituła konkursu Forum Jakości Quality International.

 

 

Nagrody uzyskane w 2007 roku

 • Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club za liczne osiągnięcia badawczo-rozwojowe w branży wydobywczej, innowacyjność opracowywanych technologii oraz za doskonałe wskaźniki ekonomiczne i aktywny udział w działalności charytatywnej.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Radiometr UV z dalmierzem laserowym do kontroli i emisji promieniowania na stanowiskach pracy.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wielokanałowa cyfrowa aparatura sejsmometryczna do rejestracji prędkości i przyspieszeń drgań na powierzchni terenu AMAX-99.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą.
 • Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 – Metanomierz laserowy do sterowania kotłów opalanych metanem pozyskiwanym z kopalń węgla.
 • Brązowy Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 – Radiometr UV z dalmierzem laserowym do kontroli emisji promieniowania na stanowiskach pracy.

 

 

Nagrody uzyskane w 2006 roku

 • Puchar Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości.
 • Srebrny Medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości "Concours Lépine" -  Wielokanałowa cyfrowa aparatura sejsmometryczna do rejestracji prędkości i przyspieszeń drgań na powierzchni terenu AMAX-99.
 • Tytuł „Cezary Śląskiego Biznesu” Business Centre Club – Działania na rzecz regionu.
 • Medal im. Adama Graczyńskiego za utworzenie pierwszego w Polsce Zintegrowanego Instytutu Naukowo-Badawczego: Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko.
 • Śląski Oskar – za wieloletnią działalność i wkład w rozwój gospodarczy Śląska.
 • Czarny Diament - za rozwiązywanie problemów przemysłu wydobywczego oraz regionów przemysłowych, za ciągłe działania na rzecz wiedzy i umiejętności ludzkich, za działania w zakresie zagospodarowywania odpadów, recyklingu surowców, modernizacji gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw.
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka 2006” – Radiometr UV z dalmierzem laserowym do kontroli emisji promieniowania na stanowiskach pracy.
 • Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Walonii – Radiometr UV z dalmierzem laserowym do kontroli emisji promieniowania na stanowiskach pracy.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości Najwyższa Komisja Odznaczeń Królestwa Belgii – Za rozwój wynalazczości.

 

 

Nagrody uzyskane w 2005 roku

 • Dyplom uznania oraz medal Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Nowych Technologii „New Time” na Ukrainie – Metanomierz laserowy do ciągłego pomiaru stężenia metanu w rurociągach.
 • Złoty Medal 54 Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2005 – Metanomierz laserowy do ciągłego pomiaru stężenia metanu w rurociągach.
 • Złota Odznaka Honorowa Sejmiku Województwa Śląskiego za zasługi dla województwa śląskiego.
 • Medal Europejski Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – Amax-GSI i Amax-99, Aparatura Sejsmometryczna do monitorowania drgań pochodzących od wstrząsów górniczych i wibracji przemysłowych.
 • Honorowy Medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej – za długoletnią i aktywną współpracę z partnerami z Republiki Czeskiej.
 • Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za osiągnięcia w rozwoju badań naukowych w zakresie inżynierii środowiska.
 • Nominacja do Cezarów Śląskiego Biznesu - za całokształt osiągnięć i bardzo dobre wyniki finansowe.
 • Honorowy Medal Ministra Środowiska za szczególne zasługi na rzecz poprawy stanu środowiska.
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej za całokształt działań w zakresie nowatorskich technologii, służących społeczeństwu naszego regionu.
 • Zielony Czek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za "Kompleksowe oczyszczanie z baru i izotopów radu wód JSW S.A. KWK ZOFIÓWKA".
 • Nagroda III stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za "Strategię konwersji zagrożenia jako metodę minimalizacji ryzyka" dla E. Terczyńskiego i Z. Niczyporuka.

 

 

Nagrody uzyskane w 2004 roku

 • Tytuł "Srebrny Inżynier X-lecia" Redakcji Przeglądu Technicznego za wybitne osiągnięcia.
 • Certyfikat Dobroczynności Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą" za pomoc przy realizacji programu "Zdążyć z pomocą".
 • Puchar Ministra Nauki i Informatyzacji za osiągnięcia odniesione podczas światowych wystaw wynalazczości.
 • Dyplom uznania Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w Jastrzębiu Zdroju za opracowanie metod oczyszczania wód górniczych oraz programu hydrotechnicznej ochrony rzek w zlewni Odry.
 • Medal Europejski Business Centre Club oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej za laserowy system pomiaru wychyleń budowli i obiektów inżynierskich.
 • Złoty medal na 53 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2004 za Laserowe czujniki monitoringu drgań i wychyleń na terenach poddanych wpływom górniczym i sejsmicznym.
 • Nagroda Ministra Rządu Walońskiego Belgii za całokształt działań na rzecz wynalazczości.
 • Nagroda im. J.O. Chmielewskiego Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN – praca habilitacyjna doc. dr hab. inż. Krzysztofa Stańczyka, pt.: "Powstanie i emisja tlenku azotu w procesie spalania węgla i karbonizatów".
 • Nominacja do Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji za 2004 rok za działalność na rzecz regionu.

 

 

Nagrody uzyskane w 2003 roku

 • Medal Europejski Business Centre Club i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – Metody oceny ryzyka katastrof w przemyśle.
 • Nagroda II stopnia Mistrz Techniki Rady Stołecznej NOT oraz Redakcji Rzeczpospolitej – Miernik stężenia promieniotwórczych aerozoli (MSPA).
 • Medal honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. T. Sendzimira za całokształt dokonań w zakresie nowej techniki, wynalazczości oraz badań naukowych.
 • List gratulacyjny Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i sukcesy odniesione na międzynarodowych wystawach wynalazków w 2002r.
 • Nagroda II stopnia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej za pracę naukowo-badawczą: "Charakterystyka skojarzonych zagrożeń górniczych w aspekcie ich oceny oraz doboru prewencji".
 • Nagroda im Haliny Krahelskiej Państwowej Inspekcji Pracy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy oraz prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.
 • Medal Europejski Business Centre Club i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – System Wspomagania w Zarządzaniu Bezpieczeństwem Pracy.
 • Złoty Medal na 52 Światowym Salonie Wynalazczości i Badań Naukowych BRUSSELS EUREKA – Miernik stężenia promieniotwórczych aerozoli (MSPA).
 • Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości Najwyższej Komisji Odznaczeń Królestwa Belgii podczas Targów BRUSSELS EUREKA za całokształt osiągnięć w zakresie wynalazczości.

+ 48-32-259-2000