Kadra zarządzająca

Stanisław Prusek

 

 

Naczelny Dyrektor

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
e-mail: sprusek@gig.eu
tel. 32 259 2601

 

 

 

 

Zbigniew Lubosik

 

 

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Geoinżynierii i Bezpieczeństwa Przemysłowego

dr inż. Zbigniew Lubosik
e-mail: zlubosik@gig.eu
tel. 32 259 2470

 

 

 

 

Jan Bondaruk

 

 

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska

dr inż. Jan Bondaruk
e-mail: jbondaruk@gig.eu
tel. 32 259 2466

 

 

 

 

Aleksandra Mraczek-Krzak

 

 

 

Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych

mgr Aleksandra Mraczek-Krzak
e-mail: amraczek@gig.eu
tel. 32 259 2525

 

 

 

 

Józef Dubiński

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
e-mail: jdubinski@gig.eu
tel. 32 259 2222

+ 48-32-258-1631