Delegacja Charkowskiego Uniwersytet Narodowy Gospodarki Miejskiej z wizytą w GIG

31.10.2019r. gościliśmy w  naszym Instytucie  gości z ukraińskiej delegacji naukowców zajmujących się problematyką wody  i gospodarki wodno-ściekowej. W jej składzie znaleźli się pracownicy Katedry zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i oczyszczania wody Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego Gospodarki Miejskiej  O. M. Beketova. 

+ 48-32-259-2000