GIG dołączył do grona członków Śląskiego Klastra IoT Sinotaic

Z przyjemnością informujemy, że Główny Instytut Górnictwa dołączył do Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC.  Wnosząc zarówno swoje  95. letnie doświadczenie w rozwoju technologii przemysłowych i nowoczesnych rozwiązań, dotyczące nie tylko górnictwa, ale też  inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz czystych technologii węglowych, GIG stał się cennym partnerem nowego klastra.

Klaster SINOTAIC tworzy w naszym kraju bogaty i silny merytorycznie ekosystem, skupiający dostawców najnowocześniejszych technologii, a także podmioty wspierające MŚP, przemysł oraz administrację w procesach cyfryzacji i wprowadzania nowoczesnych, cyberbezpiecznych, inteligentnych technologii Internetu Rzeczy. Jednoczenie wysiłków i współpraca podmiotów mających wspólne cele jest efektywnym modelem, zapewniającym korzyści nie tylko samym uczestnikom, ale całemu ekosystemowi.

W ramach działalności Klastra obejmującej współpracę ogólnopolskiej sieci partnerstw z polskimi dostawcami technologii IoT, organizacjami branżowymi, parkami technologicznymi i wyższymi uczelniami, GIG udostępni swoje zaplecze badawcze i naukowe,  autorskie,  nowoczesne technologie z zakresu ochrony środowiska dla Inteligentnych Miast  oraz innowacyjne rozwiązania dla nowoczesnego górnictwa, wpisujące się w ideę Internetu Rzeczy.

Dzięki silnemu ekosystemowi partnerów, Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC jest także liderem ogólnokrajowego konsorcjum, kandydującego do programu Komisji Europejskiej na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowej. Do tego konsorcjum GIG wnosi także swój wkład merytoryczny i technologiczny.

+ 48-32-259-2000