GIG nagrodzony w konkursie "Najwyższa Jakość Quality International 2021"

Główny Instytut Górnictwa został nagrodzony w konkursie "Najwyższa Jakość  Quality International 2021" uzyskując tytuł Laureata oraz Złote Godło w  kategorii QI Product za najwyższej jakości "Technologię otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych".
 
Jury Konkursowe bardzo wysoko  oceniło zgłoszenie Instytutu nagradzając działania związane z  wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach  działalności Głównego Instytutu Górnictwa, zwłaszcza w zakresie  zarządzania, będącego przedmiotem konkursowego zgłoszenia.
 
Autorom rozwiązania serdecznie gratulujemy.

+ 48-32-259-2000