GIG otrzymał wyróżnienia na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków "IWIS 2015"

W dniach od 12 do 14 października 2015 Główny Instytut Górnictwa uczestniczył w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków "IWIS 2015". W czasie trwania wystawy Jury Konkursowe dokonało przeglądu około 500 zgłoszonych wynalazków. Rozwiązania Głównego Instytutu Górnictwa otrzymały następujące wyróżnienia:
  • Złoty medal z wyróżnieniem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 za "Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii",
  • Złoty medal Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 za "Sprężona modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji",
  • Nagrodę specjalną Prezesa FSNT NOT dla najlepszego rozwiązania inżynierskiego prezentowanego na IWIS 2015 za Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii",
  • Nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego za "Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii".
Autorom nagrodzonych rozwiązań serdecznie gratulujemy.

+ 48-32-259-2000