GIG rozpoczął nabór na studia doktoranckie z zakresu zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych, organizowane w ramach Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego

Program studiów obejmuje całokształt zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych i innowacyjnych technologii energetycznych i środowiskowych, w tym czystych technologii węglowych.  Wykłady ogólne pozwolą na zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami i  metodami badawczymi oraz praktycznymi zagadnieniami funkcjonowania w międzynarodowym środowisku naukowym. Do wyboru przez doktoranta będą wykłady  specjalistyczne z zakresu energetyki i inżynierii środowiska oraz ćwiczenia laboratoryjne. Słuchacze zdobędą szczegółową wiedzę z zakresu kluczowych technologii przetwórstwa paliw stałych do celów energetycznych (spalanie, zgazowanie, upłynnianie), podstaw termodynamiki technicznej, synergii energetyki węglowej i jądrowej, polskiego i europejskiego prawa energetycznego, jak również związanej z tym problematyki inżynierii środowiska. Mają również możliwość skorzystania z porad Rzecznika Patentowego, działającego w Głównym Instytucie Górnictwa.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w formie  zajęć weekendowych, co umożliwia pogodzenie studiów z pracą zawodową i innymi obszarami działalności doktorantów. Siedzibą ŚŚSD jest Główny Instytut Górnictwa, który posiada uprawnienia do  nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach: inżynieria środowiska oraz górnictwo i geologia inżynierska.

Nabór prowadzony jest przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG, a dodatkowych informacji udzielają pani  Małgorzata Zielińska, tel.: 32 2592405, email: mzielinska@gig.eu oraz  pani Alicja Toborek tel.: 32 2592388, atoborek@gig.eu. Informacje dostępne są również na stronie internetowej: szkolenia.gig.eu

+ 48-32-259-2000