Główny Instytut Górnictwa otrzymał tytuł Ambasador Innowacji 2015 podczas XXII Giełdy Wynalazków, która odbywała się w dniach 24-25.03.2016r. w Warszawie.

Główny Instytut Górnictwa otrzymał tytuł Ambasador Innowacji 2015 podczas XXII Giełdy Wynalazków, która odbywała się w dniach 24-25.03.2016r. w Warszawie.

Dwa wynalazki opracowane przez specjalistów GIG otrzymały dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Były to: „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K)  w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” oraz „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii”.

W pierwszym nagrodzonym rozwiązaniu światłowód stały połączony jest ze spektrometrem skaningowym za pomocą światłowodu elastycznego, co  umożliwia zdalne prowadzenie pomiarów in situ oraz przesyłanie optycznych sygnałów pomiarowych na duże odległości. Urządzenie zostało zastosowane do pomiaru temperatury w powierzchniowym i podziemnym reaktorze zgazowania węgla. System wykonany jest zgodnie z dyrektywą ATEX i spełnia wymogi bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Rozwiązanie opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa może być wykorzystywane nie tylko w przemyśle wydobywczym, ale wszędzie tam gdzie konieczna jest ciągła, zdalna kontrola wysokich temperatur, zwłaszcza w trudnych warunkach pomiarowych, np. w przetwórstwie metali.

Rozwiązanie pod nazwą „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” stosowane jest jako układ ochronny w transporcie pionowym w przypadku konieczności zabezpieczenia pogłębianego odcinka szybu przed spadającymi przedmiotami. Zaletą nowego pomostu jest łatwość montażu, mały ciężar i pewność mocowania z obudową.

Oba wynalazki zostały nagrodzone złotymi medalami  Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii  „BRUSSELS INNOVA 2015”. 

+ 48-32-259-2000