Główny Instytut Górnictwa z certyfikatem HR Excellence in Research

Opublikowany, najnowszy raport Unii Europejskiej „Science, research and innovation performance of the EU 2020” podkreśla potrzebę badań i innowacji, wspierających  zrównoważony wzrost  oraz rolę doskonałości naukowej. Główny Instytut Górnictwa należy do  grona elitarnych jednostek naukowych i badawczych wyróżnionych tytułem HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym przyjazne środowisko pracy i możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Certyfikat HR Excellence in Research potwierdza spełnienie wymagań Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Dokumenty te stanowią podstawę polityki Unii Europejskiej, mając na celu promowanie badań naukowych oraz uatrakcyjnienie zawodu naukowca. Instytucje posiadające wyróżnienie HR Excellence są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

 

+ 48-32-259-2000