Noc biologów 2020 z udziałem GIG

10 stycznia 2020 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się IX edycja ogólnopolskiej Nocy Biologów. Wydarzenie skierowane jest do dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców regionu zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: Globalne zmiany środowiska. Mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

Dla  młodych uczestników przygotowaliśmy zajęcia  warsztatowe  i gry edukacyjne, związane z jakością powietrza pod nazwą „Coś unosi się w powietrzu! Zobacz czym oddychasz”. Mówiliśmy o tym co najważniejsze, a więc o czystym powietrzu i szukaliśmy najczystszego powietrza w pomieszczeniach Wydziału. W poszukiwaniu pomagał nam pyłomierz osobisty Dust Air, niewielkie urządzenie, które daje natychmiastowy dostęp do danych o jakości powietrza w miejscu w którym przebywamy.

Przekazaliśmy też trochę wiedzy o projektach dotyczących jakości powietrza  realizowanych obecnie w GIG, takich jak: „AWAIR: Środowiskowo zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej”, „MOLOC: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej” oraz „AIR TRITIA: Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w regionie TRITIA”. Wszystkie te projekty współfinansowane są z programu Interreg Europa Środkowa.

+ 48-32-259-2000