Nowe i udoskonalone techniki kontroli emisji metanu - zakończenie projektu GASDRAIN

25 czerwca 2018 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się seminarium podsumowujące projekt o akronimie GASDRAIN „Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulacje pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększenia wydobycia węgla”. Głównym celem projektu było opracowanie technik stymulacji otworów drenażowych i ulepszonych technologii wyprzedzającego odmetanowania pokładów węgla.

Zagrożenie metanowe jest jednym z najgroźniejszych zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach węgla kamiennego. W ostatnich latach odnotowano wzrost emisji metanu na jedną tonę wydobytego węgla o około 63%, co jest spowodowane wzrostem głębokości eksploatacji oraz koncentracji eksploatacji węgla. Zwiększone uwalnianie metanu jest nie tylko poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa, ale także stanowi powód ograniczenia intensywności eksploatacji węgla. Wkrótce stanie się też przyczyną wysokich opłat emisyjnych, podobnie jak dwutlenek węgla.

W ramach projektu zbudowany został specjalnie zaprojektowany system do hydroslottingu, czyli techniki odprężania pokładu poprzez wycinanie strugą wody pod wysokim ciśnieniem dysków w caliźnie węglowej. Testy urządzenia przeprowadzone zostały w Zakładzie Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, gdzie określono między innymi warunki bezpieczeństwa użytkowania wszystkich urządzeń systemu, efektywność i wydajność dysz urabiających oraz czas operacji hydrocięcia niezbędny do wykonania stymulacji otworów drenażowych – mówi dr hab. inż. Janusz Makówka, prof. GIG, kierownik projektu. Urządzenie pozwala na pracę w otworach do 100 metrów w głąb górotworu i cięcie węgla strugą wody o ciśnieniu 1000 barów.

Opracowany w projekcie system urządzeń do hydroslottingu spełnia swoją podstawową funkcję i jest dostosowany do pracy w warunkach wyrobisk podziemnych kopalń węgla. Pace badawcze z wykorzystaniem urządzenia prowadzone były na kopalni Zofiówka JSW.

Międzynarodowy projekt GASDRAIN realizowany był ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali, koordynowany przez GIG a jego partnerami byli Jastrzębska Spółka Węglowa SA i Instytut Naft i Gazu z Polski, Grupa Hunosa i Instytut Aitemin z Hiszpanii, Imperial College London z Wielkie Brytanii, RWTH z Niemiec oraz instytut INERIS z Francji.

 

+ 48-32-259-2000