Nowe studia podyplomowe GIG z zakresu mechaniki górotworu, obudowy wyrobisk i geofizyki górniczej

Zapraszamy na I edycję nowych studiów podyplomowych z zakresu mechaniki górotworu, obudowy wyrobisk i geofizyki górniczej. Ich celem jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą praktyczną i teoretyczną w zakresie zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami oraz utrzymania podziemnych wyrobisk górniczych. Program obejmuje między innymi taką tematykę jak: organizacja pracy Stacji Geofizyki Górniczej, sejsmologia górnicza, metody sejsmiczne, grawimetria, radiometria, metody elektryczne i elektromagnetyczne, geofizyka otworowa, magnetometria i szereg innych tematów związanych z mechaniką górotworu.

Studia adresowane są głównie do kadry inżynieryjno-technicznej kopalń, w szczególności pracowników z działów tąpań i obudowy oraz w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności górniczej i specjalności geofizycznej, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę. Ich ukończenie upoważnia do starania się o kwalifikacje geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1229 w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. z 2016 r. Poz. 1131 - "Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych").

 

Studia rozpoczynają się w marcu 2021 r. i potrwają do lutego 2022 r. Zajęcia realizowane będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy e-szkolenia.gig.eu, a jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na realizację zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej - stacjonarnie w Katowicach i zdalnie.

Gwarancję jakości nauczania zapewniają doświadczeni wykładowcy i praktycy GIG oraz certyfikaty Instytutu:

- Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS-54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
- Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006r.
- Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.szkolenia.gig.eu

+ 48-32-259-2000