Okrągły stół na temat transformacji regionów górniczych

6 września br. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa uczestników konferencji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczny (EKES) pt. „Okrągły stół na temat transformacji regionów górniczych. Wnioski wyciągnięte w Polsce”. Wśród panelistów znaleźli się m.in. marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, profesor Jerzy Buzek, Lucie Studnicna, Przewodnicząca Komisji Konsultacyjnej ds. Zmian w Przemyśle EKES, Janusza Olszowskiego, Prezesa GIPH i wielu innych.

Jestem dumny, że GIG jest nie tylko miejscem, w którym są prowadzone badania, ale też miejscem, w którym zapadają ważne decyzje - powiedział podczas otwarcia spotkania Jan Bondaruk, zastępca dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Podczas spotkania dyskutowano na temat przyszłości regionów pogórniczych i ich transformacji. Przedstawiono najnowsze perspektywy oraz formy finansowania. Przedstawiciele środowisk społecznych i gospodarczych podkreślali, że regiony górnicze powinny być w nowej perspektywie finansowej UE obszarem strategicznej interwencji UE. Dyskusja dotyczyła również roli węgla w bezpieczeństwie energetycznym i perspektywach dla sektora górniczego. 

+ 48-32-259-2000