Pierwsza konferencja projektu EPOS-PL+

25 marca 2021r. miała miejsce pierwsza konferencja poświęcona projektowi EPOS - System obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+), zorganizowana przez Główny Instytut Górnictwa przy współudziale partnerów projektu.

EPOS PL+ to projekt, który jest częścią największego europejskiego programu rozwoju infrastruktury badawczej w naukach o Ziemi o nazwie EPOS (European Plate Observing System), pozwalającego  lepiej zrozumieć trzęsienia ziemi, erupcję wulkanów i inne geozagrożenia, również te związane z eksploatacją złóż.  Jego celem jest zwiększenie funkcjonalności dużej infrastruktury badawczej, która powstaje w ramach programu EPOS oraz utworzenie nowych centrów tej infrastruktury. Dzięki temu w Polsce powstaną  tzw.  Lokalne Centra Danych dla zagrożeń antropogenicznych, obserwacji geomagnetycznych i magnetotellurycznych, laboratoriów analitycznych, danych globalnej nawigacji satelitarnej i radiometrycznych czy obserwacji grawimetrycznych, badań sejsmicznych litosfery i danych satelitarnych.

Konferencja obejmowała cztery sesje naukowe o tematyce dotyczącej infrastruktur badawczych, które powstają w ramach projektu, takich jak: Centrum Infrastruktury Badawczej Indukowanej Sejsmiczności CIBIS, Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Geomagnetycznych i Magnetotellurycznych CIBOGM, Centrum Infrastruktury Badawczej Analitycznych Laboratoriów CIBAL, Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS CIBDG, Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych CIBDS i Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny na obszarze Polski GGOS-PL++. Eksperci z GIG i Polskiej Grupy Górniczej omówili również Geofizyczny System Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych GSB-GFO.  To właśnie w  PGG  powstaje nowy poligon pomiarowy, który  pozwoli na  prowadzenie zaawansowanych badań nad zagrożeniem tąpaniowym i sejsmicznością obszarów górniczych w filarach ochronnych wybranych kopalń.  

W skład konsorcjum realizującego  projekt  EPOS-PL+  wchodzi 6 jednostek naukowych takich jak: GIG, Instytut Geofizyki PAN, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz jedyny partner przemysłowy, jakim jest Polska Grupa Górnicza.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

+ 48-32-259-2000