Pierwsza obrona doktorska studiów doktoranckich pracowników Polskiej Grupy Górniczej

6 lutego 2020r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się pierwsza obrona doktorska w ramach specjalnej edycji studiów doktoranckich prowadzonych przez GIG dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Z pozytywnym skutkiem przebył ją Tadeusz Rutkowski z KWK „Ruda” Ruch „Pokój”. Rozprawa doktorska miała tytuł „Ocena wpływu podsadzania zrobów zawałowych na obniżenia powierzchni terenu w warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”, a jej promotorem był profesor Andrzej Kowalski, promotorem pomocniczym doktor Tomasz Janoszek.
 
PGG jako jedyna spółka górnicza do tej pory wdrożyła program studiów doktoranckich dla swoich pracowników. Zarząd firmy stawia na aspekt praktyczny i zakłada, że innowacyjne wyniki prac doktorskich będą przedmiotem wdrożeń w spółce. Recenzenci pracy w swoich opiniach podkreślali, że rozprawa Tadeusza Rutkowskiego dotyczy problematyki, która jest aktualna i istotna dla praktyki górniczej. Przedstawiona w pracy doktora Rutkowskiego metoda badawcza doszczelniania zrobów zawałowych w aspekcie ochrony powierzchni terenu może być zastosowana w innych kopalniach spółki.
 
Studia dla 20 pracowników PGG trwały 2,5 roku i kończą się w lutym 2020r. Ich celem jest połączenie praktyki górniczej z pracą naukową nad nowymi rozwiązaniami konkretnych problemów występujących w kopalniach. Realizowane były przez GIG w ramach Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego, które działa pod patronatem katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. 

+ 48-32-259-2000