Pierwsze polskie spotkanie partnerów projektu „i3upgrade: Zintegrowane i inteligentne wykorzystanie źródeł węglowych w przemyśle hutniczym z zastosowaniem wodoru”

W dniach 25-26 lutego 2019r. w Głównym Instytucie Górnictwa miało miejsce pierwsze polskie spotkanie partnerów projektu o akronimie i3upgrade, pt.: Zintegrowane i inteligentne wykorzystanie źródeł węglowych w przemyśle hutniczym z zastosowaniem wodoru”. W projekcie główna uwaga skierowana jest na opracowanie koncepcji reaktorów, w których będzie możliwe otrzymywanie metanu i metanolu na drodze modyfikacji gazu uzyskanego ze źródeł węglowych. Obecnie większość produkowanego w świecie metanolu powstaje w wyniku syntezy z gazu syntezowego wytwarzanego z paliw kopalnych.

Ważnym efektem ekologicznym projektu będzie ograniczenie emisji CO2 w przemyśle hutniczym poprzez dodanie do systemu technologicznego odnawialnego wodoru. Takie podejście pozwoli reagować na zmiany cen energii oraz optymalizować wydajność i ekonomikę produkcji stali. Z kolei wykorzystanie zaawansowanych technik kontroli i modelowania, opartych na najnowszych algorytmach uczenia maszynowego, pozwoli na optymalizację schematu sterowania procesami przemysłowymi.

Proponowane w projekcie rozwiązanie nowego sposobu wykorzystania węgla ma zintegrować przemysł energetyczny, hutniczy i chemiczny, co zwiększy potencjał rynkowy europejskich węgli i przyczyni się do ulepszenia stopnia konwersji źródeł węglowych w przemyśle hutniczym.

Główne zadania badawcze dotyczą między innymi określenia w jaki sposób gaz z procesu hutniczego ma zostać przetworzony oraz jakie są możliwości zintegrowania procesów metanizacji i syntezy metanolu. Badania procesu metanizacji prowadzone będzie najpierw w specjalnie opracowanym reaktorze, a potem te same badania będą realizowane w odniesieniu do skali przemysłowej, dzięki zastosowanym symulacjom komputerowym. W oparciu o otrzymane wyniki zaprojektowany zostanie reaktor do syntezy metanolu w przemysłowej skali pilotażowej, testowany w austriackim zakładzie metalurgicznym Voestalpine Stahl Gmbh.

Projekt i3upgrade potrwa do 2021 roku, a finansowany jest ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Realizuje go międzynarodowe konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa, niemiecki uniwersytet Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, trzech partnerów austriackich: Voestalpine Stahl Gmbh i Centrum hutnicze K1-MET Gmbh i uniwersytet Mountanuniversitat Leoben, centrum rozwojowe Air Liquide Forschung und Entwicklung Gmbh z Niemiec, włoska szkoła wyższa Scuol Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna oraz centrum badawcze CERTH z Grecji. 

+ 48-32-259-2000