Seminarium na temat problemów prawnych szkód górniczych

Ponad 100 osób wzięło udział 19 listopada br. w seminarium w Głównym Instytucie Górnictwa, poświęconemu problemom prawnym szkód górniczych. Spotkanie zorganizowane przez Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych GIG wspólnie z firmą MPL Technology Katowice, skierowane było głównie do działów szkód górniczych kopalń i spółek węglowych, urzędów miast i gmin górniczych oraz powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Uczestniczyli w nim również naukowcy, związani z problematyką szkód górniczych oraz Piotr Wojtacha, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego.

O tym jak ważna jest to tematyka świadczą liczby. W samym tylko 2018 roku na usuwanie szkód górniczych przeznaczono ponad 372 miliony zł, a 6485 budynków objętych zostało naprawą. 197 budynków objętych zostało jednorazowym odszkodowaniem i liczba ta wzrosła w ostatnim roku.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja pomiędzy ekspertami i przedstawicielami górnictwa i samorządów, między innymi na temat użytkowania budynków wcześniej odszkodowanych, a wciąż zamieszkałych, co stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów tematyki szkód górniczych. 

+ 48-32-259-2000