Seminarium na temat rektyfikacji budynków

9 kwietnia br. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się seminarium poświęcone rektyfikacji budynków nadmiernie pochylonych na skutek eksploatacji górniczej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych wspólnie z firmą MPL Technology Katowice, w odpowiedzi na potrzebę wspólnego omówienia problematyki związanej ze szkodami górniczymi. Wzięło w nim udział ponad 110 osób, głównie biegli sądowi, przedstawiciele kopalń i spółek węglowych, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Politechniki Śląskiej i Instytutu Techniki Budowlanej.

Przedstawione referaty dotyczyły nowych technologii prostowania budynków oraz ich kosztów i sposobu określania wychyleń. Omówiono również problematykę deformacji, a także skalę i zakres wykonanych oraz planowanych prac rektyfikacyjnych na terenach górniczych. Ważnym punktem spotkania była dyskusja pomiędzy ekspertami, biegłymi sądowymi i przedstawicielami górnictwa, między innymi na temat kryteriów wartości pochyleń dla których podejmowane są rektyfikacje, a także bezpieczeństwa użytkowania budynków wcześniej odszkodowanych, a użytkowanych. Są to istotne problemy zarówno dla użytkowników obiektów budowlanych wychylonych od pionu, jak i dla kopalń węgla kamiennego. 

+ 48-32-259-2000