Spotkanie otwierające projekt pt. specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie na transgranicznym rynku pracy

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 30 szkoleń dla uczniów i studentów szkół budowlanych na terenie Polski i Czech, w zakresie bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Pozwoli to na  uzupełnienie kompetencji zawodowych o dodatkowe certyfikaty wzmacniające pozycję zawodową absolwentów  wchodzących na rynek prac w polsko-czeskim obszarze transgranicznym. 

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR) w działalności edukacyjnej,  ponieważ w ramach projektu zostanie stworzona mobilna pracownia VR. Każdy z uczestników spotkania  miał możliwość założyć okulary VR i przetestować ich działanie w praktyce. 

Projekt realizowany przez GIG  i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

+ 48-32-259-2000