Sukces polskiej firmy

Mostostal Zabrze podpisał kontrakt offshore z norweską firmą MH Wirth na kwotę prawie 20 mln PLN. Jak mówi Dariusz Pietyszuk prezes firmy: kontrakty z MH Wirth obejmują realizację bardzo skomplikowanych projektów, wymagających skoordynowania wielu elementów, aby przyszły proces wydobywczy mógł przebiegać bez zakłóceń. Część projektów wymagała konsultacji wraz ze sporządzeniem opracowań technicznych ze specjalistycznymi jednostkami, tj. Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Jest to niewątpliwie dodatkowy atut przekładający się na jakość wykonywanych projektów, a tym samym zwiększający konkurencyjność firmy na rynku offshorowym.

 

Serdecznie gratulujemy!

 
 
 
 

+ 48-32-259-2000