Szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej CONCERT online również w laboratoriach

W ramach projektu CONCERT GIG realizuje cykl szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej. Skierowane są do studentów i naukowców z całego świata. W 2020 roku realizowane jest szkolenie dotyczące problematyki NORM w przemyśle w aspekcie oceny narażenia zawodowego i środowiskowego pod tytułem „ Monitoring strategies applied in NORM involving industries– evaluation of occupational exposure and environmental impact”.

Wybuch pandemii COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia zmusiły nas modyfikacji formy zajęć.

Wykorzystując środki własne, zakupiony został sprzęt i przygotowano platformę do nauki zdalnej. Dzięki temu z końcem kwietnia rozpoczęto realizację szkoleń on-line. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 22 osoby, z takich krajów jak: Węgry, Chorwacja, Włochy, Nigeria, Szwajcaria, Portugalia, Hiszpania, Polska, Czechy, Finlandia, Bułgaria, Malezja. Szkolenia online zapewniły uczestnikom transmisję na żywo oraz możliwość interakcji z prowadzącymi, zarówno w trakcie wykładów, jak i w czasie zajęć w laboratoriach Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej.

Każdy z uczestników, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, został indywidualnie przeszkolony w zakresie obsługi platformy szkoleniowej. Dzięki temu rozpoczęcie szkolenia odbyło się bez zakłóceń, a studenci od samego początku mogli w pełni wykorzystać możliwości narzędzia do nauki zdalnej.

Wysoki poziom merytoryczny zapewnia Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer, za organizację i wsparcie dla uczestników odpowiada Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie : http://szkolenia.gig.eu/node/136

+ 48-32-259-2000