Technologia oczyszczania podziemnych ujęć wody

Główny Instytut Górnictwa wspólnie z Politechniką Lubelską oraz Kopex-ex-coal opracował technologię oczyszczania podziemnych ujęć wody. Instalacja do oczyszczania wód została wybudowana na Kopalni "Ziemowit" i będzie testowana do końca kwietnia 2017 roku. 

Artykuł

+ 48-32-259-2000