W dniu 20 lipca 2016 roku w GIG gościła delegacja przedstawicieli Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu, której przewodniczył Wiceprezes Zarządu Pan Łukasz Kroplewski

W dniu 20 lipca 2016 roku w Głównym Instytucie Górnictwa gościła delegacja przedstawicieli Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu, której przewodniczył Wiceprezes Zarządu Pan Łukasz Kroplewski.
Goście zostali zapoznani z pracami prowadzonymi przez Główny Instytut Górnictwa nad dezintegracją pokładów węgla oraz pracami prowadzonymi przez zakład zwalczania zagrożeń gazowych. Przedstawiciele PGNiG dokonali prezentacji dotyczącej projektu CBM (coal-bed methane) w Gilowicach
Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą funkcjonowania i działań podejmowanych w najbliższym czasie w ramach Międzynarodowego Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń Węgla.

+ 48-32-259-2000