Warsztaty na temat promieniotwórczości naturalnej

Zapraszamy na warsztaty pt.: “Liquid NORM – sources, impact assessment and treatment”, które odbędą się on-line w dniach 24 i 25 lutego 2021r.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu: RadoNorm: Zarządzenie ryzykiem powodowanym ekspozycją na radon i NORM (Managing Risks form Radon and NORM), w którym uczestniczy 56 jednostek naukowych i przemysłowych z 22 krajów europejskich oraz jednostki współpracujące z Kanady i USA. Jego celem jest zarządzanie ryzykiem radiacyjnym w zakresie specyficznym dla radonu i NORM (naturalnych nuklidów promieniotwórczych) oraz adaptację rozwiązań istniejących w konwencjonalnej ochronie radiologicznej. Te działania wynikają z wprowadzonej Dyrektywy Rady 2013/59/EURATOM ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (BSS). Dyrektywa po raz pierwszy wprowadziła również wymagania dotyczące ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na promieniowanie jonizujące pochodzące od radonu i naturalnych nuklidów promieniotwórczych NORM.

Warsztat odbędzie się w języku angielskim. Udział można zgłosić przez link: https://go.gigmarketing.pl/radonorm

+ 48-32-259-2000