Warsztaty projektu MapROC

30 maja 2019r. w GIG odbyły się warsztaty upowszechniające wiedzę  nabytą w ramach projektu MapROC, którego celem był monitoring, ocena i prewencja zagrożeń tąpaniami i wyrzutami gazów w kopalniach. 

Na poligonach badawczych w  kopalniach JSW testowane były metody profilaktyki przeciwwyrzutowej tzn. strzelań odprężająco-odgazowujących oraz zatłaczania wody do calizny węglowej. Przeprowadzone zostały eksperymenty obniżające stan naprężeń i ciśnienia gazu w górotworze oraz monitoring mikrosejsmiczności.  Opracowany został również model Sztucznej Sieci Neuronowej i modele oparte na parametrach fraktalnych dla krótkoterminowej prognozy tąpnięć i wyrzutów gazów i skał.

Z kolei na kopalni węgla brunatnego Velenje w Słowenii prowadzone były prace badawcze z wykorzystaniem technologii hydroslottingu, ukierunkowanej na poprawę warunków do odmetanowania pokładów węgla, poprzez jego stymulację w wykonanych wcześniej otworach wiertniczych, za pomocą strugi wody pod bardzo wysokim ciśnieniem. Do tego celu wykorzystane zostało urządzenie opracowane w GIG, które pozwala na pracę w otworach do  100 metrów w głąb górotworu i cięcie węgla strugą wody o ciśnieniu 1000 barów. 

Dla potrzeb projektu opracowana została również ogólna ocena ryzyka występowania tąpnięć oraz wyrzutów gazów i skał. Pracownicy GG sporządzili szczegółowe kryteria dotyczące zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz zagrożenia tąpaniami.

Międzynarodowy projekt MapROC realizowany był ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali  przez GIG, Jastrzębską  Spółkę Węglową SA,  hiszpański  instytut Aitemin z Hiszpanii, Imperial College London z Wielkiej Brytanii,  RWTH z Niemiec oraz kopalnię Premogovnik Velenje

+ 48-32-259-2000