Wizyta przedstawiciela firmy INQUIM

11  czerwca 2018r. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa Pana Rajiv Tayal, przedstawiciela firmy INQUIM działającej na rynku indyjskim w zakresie promocji badań i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Rozmowy dotyczyły tematyki podjęcia wspólnych inicjatyw w zakresie czystych technologii węglowych i ograniczanie emisji zanieczyszczeń środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnej.  Gość zwiedził  laboratoria Centrum Czystych  Technologii Węglowych i  Śląskiego Centrum  Radiometrii Środowiskowej. Miał również okazję zapoznać się z szerokim zakresem usług, jakie w obszarze certyfikacji świadczy notyfikowana Jednostka Certyfikująca GIG. 

+ 48-32-259-2000