Wizyta w Kanadzie z udziałem wiceministra Michała Kurtyki

W dniach 27-31 maja odbył się wyjazd do Kanady polskiej delegacji, w skład której wchodzili: wiceminister środowiska Michał Kurtyka, Prezes PPG Tomasz Rogala wraz ze współpracownikami oraz profesorowie Stanisław Prusek i Adam Smoliński. Od 27 do 29 maja delegacja brała udział w dziesiątej konferencji Clean Energy Ministerial (CEM10) odbywającej się w Vancouver. CEM 10 to spotkanie na wysokim szczeblu przedstawicieli z ponad 25 Ministerstw ds. Energetyki z całego świata. Tematyką tegorocznego spotkania była wymiana poglądów na temat podejmowanych działań mających na celu ograniczenie globalnego ocieplenia klimatu poprzez wdrażanie czystych technologii wytwarzania energii. Najważniejszym wydarzeniem CEM10 była debata ministrów na temat zmian klimatu i sposobów przeciwdziałania poprzez wprowadzanie zeroemisyjnych technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Druga część pobytu polskiej delegacji w Kanadzie związana była z wizytą studyjną w pierwszej na świecie elektrowni węglowej z przemysłową instalacją do wychwytu i wykorzystania CO2 (CCUS) Boundary Dam należącej do SaskPower w prowincji Saskatchewan, Delegacja odwiedziła również elektrownię węglową Shand, w której prowadzi się badania nad doskonaleniem wychwytu CO2 z wykorzystaniem amin.

W ostatnim dniu wizyty odbyło się spotkanie z Dustinem Duncanem, ministrem środowiska w rządzie prowincji Saskatchewan. Minister Duncan przedstawił sytuację gospodarczą Saskatchewan wskazując, że ważną gałęzią przemysłu tej prowincji jest górnictwo. Omówił działania prowadzone dla ograniczenia emisji CO2, w tym instalację CCUS w SaskPower.

W godzinach popołudniowych obyło się również spotkanie w siedzibie CCS Knowledge Center w Reginie. Podczas spotkania przedstawiono w szczegółach działalność Głównego Instytutu Górnictwa, w tym prace z zakresu czystych technologii węglowych oraz CCUS. Dyskutowano nad kolejnymi krokami jakie należy podjąć w celu zacieśnienie współpracy w zakresie wdrażania, rozwijania i badania technologii CCUS.

+ 48-32-259-2000