Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku

10 lutego 2020r. podczas koncertu noworocznego Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej wręczono nagrody w konkursie Górniczy Sukces Roku. W kategorii Innowacyjność kapituła przyznała wyróżnienie Głównemu Instytutowi Górnictwa za metodę projektowania portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych. Nagrodę odebrał dr hab. inż. Marek Rotkegel, prof. GIG.

Wyrobiska w podziemnych zakładach górniczych, w zależności od systemu eksploatacji, struktury udostępniania złoża, wielkości kopalni, tworzą rozbudowaną sieć. W wielu miejscach łączą się ze sobą, a więc odgałęziają, rozwidlają się lub krzyżują. Zdecydowana większość tych połączeń to wyrobiska o znacznych gabarytach i skomplikowanej geometrii, których obudowa poddawana jest zwiększonym obciążeniom ze strony górotworu. Skutecznym sposobem zabezpieczania połączeń wyrobisk korytarzowych jest stosowanie obudowy portalowo-szkieletowej, której zasadnicza konstrukcja ramowa w postaci szkieletu uzupełniona jest specjalnymi odrzwiami. Pozwala to na dostosowanie obudowy do warunków geologiczno-górniczych oraz skomplikowanej geometrii połączenia wyrobisk. Tego typu obudowa każdorazowo projektowana jest dla konkretnego połączenia z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń działających na obudowę oraz technologii zabudowy.

Główny Instytut Górnictwa projektuje takie konstrukcje od 1993 roku. Do chwili obecnej zaprojektowaliśmy około 400 oryginalnych konstrukcji takiej obudowy dla różnych warunków geologiczno-górniczych – mówi Marek Rotkegel. Opracowaliśmy również autorskie programy wspomagające proces projektowania obudowy połączeń wyrobisk. Należą do nich „nakładki” na komercyjne programy komputerowe, jak na przykład bazy symboli, przekrojów i szablonów rysunkowych, czy np. autorski program „ODRZWIA”, umożliwiający projektowanie odrzwi o dowolnej konstrukcji, ograniczonej jedynie wyobraźnią projektanta i możliwościami produkcyjnymi producentów. 

+ 48-32-259-2000