Wyróżnienie w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zielone Czeki 2019

Pani dr Beata Urych z Głównego Instytutu Górnictwa została nagrodzona dyplomem uznania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie  Zielone Czeki 2019.  Dyplom został przyznany w kategorii prace naukowo–badawcze za kierowanie dwoma europejskimi projektami  o nazwie  MOLOC oraz AWAIR.

Projekt AWAIR ma na celu poprawę zdolności zarządzania środowiskowego na obszarach funkcjonalnych w Europie Środkowej, poprzez promowanie i przyjęcie wspólnych, międzynarodowych planów i strategii umożliwiających zmniejszenie wpływu tzw. epizodu smogowego SAPE na środowisko i zdrowie ludzi, z naciskiem na grupy szczególnie wrażliwe, takie jak: osoby starsze, dzieci oraz kobiety w ciąży. W ramach projektu na wybranych tzw. funkcjonalnych obszarach miejskich (Katowice, Parma i Budapeszt). W Katowicach jest to system 127 czujników oraz 154 ekranów, zamontowanych przy żłobkach, przedszkolach, szkołach, domach dziecka, domach pomocy społecznej i innych miejskich instytucjach.

Głównym celem projektu MOLOC jest opracowanie modelowych, europejskich działań w zakresie wspierania przechodzenia miast na gospodarkę niskoemisyjną. Polska część projektu dotyczy opracowania modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Jednym z efektów projektu będzie zestaw wytycznych do opracowania spójnej koncepcji systemu monitoringu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej.

Oba projekty współfinansowane są z programu Interreg Central Europe.

Zielone Czeki to specjalne nagrody przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla osób i rozwiązań zasłużonych dla działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Uhonorowanie w ten sposób  pracownika  GIG to duże wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy.

+ 48-32-259-2000