Zakończyła się konferencja "Hydrogeologia w praktyce-Praktyka w hydrogeologii"

W dniach 14-17 maja 2017 r w Polanicy Zdroju miała miejsce konferencja „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”, która została zorganizowana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Przewodniczącą Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministrze Środowiska i Poltegor-Instytut IGO we Wrocławiu.

W konferencji uczestniczyły  82 osoby,  przedstawiciele nauki,  przemysłu, administracji górniczej i geologicznej oraz przedsiębiorstw górniczych i spółek. Przedstawiciele przemysłu oraz firm usługowych stanowili prawie 60% uczestników konferencji. Podczas 3 dni konferencji wygłoszono 24 referaty w zakresie hydrogeologii górniczej i środowiskowej i jej zagrożeń, zagadnień prawnych i dokumentowania warunków hydrogeologicznych oraz metod badań hydrogeologicznych. Podczas drugiego dnia konferencji  uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym nt.: „Perspektywy odzysku energii z wód w obszarach działalności górniczej” oraz w zwiedzaniu byłej kopalni złota w Złotym Stoku.  Druga edycja konferencji Komitet organizacyjny planuje zorganizować w maju 2019 r., przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych i pod kierunkiem Poltegor-Instytut we Wrocławiu.  Jednocześnie ogłoszony został konkurs na laur „Wdrożenie hydrogeologiczne lub zastosowanie wiedzy hydrogeologicznej” oraz „Hydrogeolog praktyk”, do których  kandydatury będą rozważane i oceniane w czasie trwania II edycji konferencji w 2018 roku.  W tegorocznej,  pierwszej edycji  konkursu na Laur  przyznano  następujące wyróżnienia.  W kategorii  Hydrogeolog praktyk, wyróżnienie otrzymali: dr inż. Andrzej Haładus (pracownik WGGiOŚ AGH) oraz dr Piotr Herbich (pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB). W kategorii  Wdrożenie hydrogeologiczne lub z zastosowaniem wiedzy hydrogeologicznej wyróżnienie uzyskały: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. za wdrożenie systemu ogrzewania i chłodzenia budynków Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń z wykorzystaniem wód o temperaturze 13oC ze zrobów zlikwidowanej kopalni Saturn oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów za wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu wód podziemnych. Serdecznie gratulujemy. 

+ 48-32-259-2000