Zakończyła się realizacja projektu TERDUMP

W sierpniu br. zakończyła się realizacja projektu TERDUMP: ”Współpraca VŠB-TUO/GIG Katowice w badaniach zapożarowanych hałd po obu stronach wspólnej granicy”.
 
Na terenach wytypowanych hałd po obu stronach granicy Główny Instytut Górnictwa i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie prowadzili wspólne polsko-czeskie badania stanu zapożarowania.
Głównym zadaniem w projekcie było opracowanie jednolitych metod pomiaru i pobierania próbek w terenie oraz dalszych procedur analitycznych. Zanieczyszczenia powietrza, jakie powodują aktywne termicznie hałdy nie zatrzymują się na granicy, ale przemieszczają dowolnie. Polskie i czeskie zespoły badawcze pracowały razem po to, aby w taki sam sposób móc ocenić potencjalne lub powstały już zagrożenia.
Po polskiej stronie badania prowadzone były na trzech hałdach: ”Szarlota” przy KWK ROW Ruch Rydułtowy, ”Radlin” przy KWK ROW Ruch Marcel oraz na terenie obiektu ”Wrzosy” w Pszowie, dawna kopalnia ”Anna”. Po dokonaniu wizji lokalnych wytypowano dwie optymalne lokalizacje do pomiarów emisji: hałdę ”Radlin” przy kopalni Marcel oraz ”Wrzosy” w Pszowie. Na każdym obiekcie wykonano 27 termogramów, które pokazują rozkład temperatury w badanym rejonie.
 
Efektem dodanym realizacji projektu było opracowanie z partnerem czeskim wspólnej metodyki oznaczania policyklicznych węglowodorów aromatycznych w gazach emitowanych z termicznie aktywnych hałd. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), to wyjątkowo niebezpieczne substancje, które powstają podczas niecałkowitego spalania materii organicznej towarzyszącej skale płonnej. Wiele związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ma własności rakotwórcze. Mają też silne właściwości teratogenne i mutagenne, wchodząc w bezpośrednią reakcję z DNA. W Laboratorium Analiz Związków Organicznych GIG oznaczanych jest 15 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wykorzystaniem technik chromatograficznych, wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną czy chromatografią gazową z detektorem masowym.

+ 48-32-259-2000