Zakończyły się badania w ramach projektu Kompetentny związkowiec – jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy

Podczas Kongresu Program dla Śląska Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju powiedział że powstał on z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To podkreśla znaczenie i rolę instytucji dialogu społecznego w życiu publicznym. Forum Związków Zawodowych i Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA" rozpoczęły w tym roku realizację projektu pt. „Kompetentny związkowiec – jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest wsparcie kompetencyjne przedstawicieli związków zawodowych uczestniczących w pracach instytucji dialogu społecznego. Projekt składa się z dwóch części: badawczej i szkoleniowej. W części badawczej Główny Instytut Górnictwa, zrealizował badania społeczne w obszarze pięciu globalnych trendów, takich jak: globalizacja, cyfryzacja, automatyzacja, dekarbonizacja i zmiany demograficzne.

Megatrendy to fundamentalne kierunki zmian, które przeobrażają globalnie społeczeństwo i gospodarkę – mówi Sylwia Jarosławska-Sobór, kierownik projektu. Na co dzień może nie dostrzegamy ich w bezpośredni sposób, ale ta zmiana dzieje się z naszym udziałem. Czasem związane są z wprowadzeniem nowych technologii, a czasem nowych regulacji prawnych, wymuszają zmianę myślenia o świecie, o naszej pracy i kompetencjach. Dla związków zawodowych znajomość megatrendów ma duże znacznie. Określa w jakim kierunku będzie podążać gospodarka i co będzie jej siłą napędową na najbliższe lata.
 
Współczesne trendy to przede wszystkim postępujące procesy globalizacyjne, głębokie zmiany technologiczne, wykorzystanie zasobów naturalnych, postępująca urbanizacja i zmiany demo- oraz geopolityczne. Dlatego do analizy w ramach projektu wybrano 5 kluczowych megatrendów, które mają i będą miały szczególne znaczenie dla przeobrażeń na rynku pracy.
 
Metodami jakościowymi i ilościowymi , m.in. takimi jak badania ankietowe i badania fokusowe przeprowadziliśmy analizy dla każdego wspomnianego megatrendu – mówi S. Jarosławska. Na ich podstawie powstało kilka szczegółowych raportów, które mówią wiele o problemach i wyzwaniach z którymi pracownikom przychodzi zmierzyć się na współczesnym rynku pracy, a z którymi związkowcy są dobrze zaznajomieni.
 
Analizy będą służyć pomocą przedstawicielom związków zawodowych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego. Takie wsparcie dla partnerów społecznych pozwoli na wsparcie realizację skutecznych szkoleń wspierających przedstawicieli związków zawodowych w dialogu społecznym w Polsce.
 

 

+ 48-32-259-2000