TOPS

Rozwiązania technologiczne dla podziemnego zgazowania węgla połączonego z wychwytywaniem i składowaniem CO2

Termin realizacji: XI.2013 – 31.10.2016

Kierownik projektu w GIG:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

+ 48-32-259-2000