Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich/ponadgimnazjalnych/technicznych, kształcących się w zawodach związanych z budownictwem

+ 48-32-259-2000