Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie.

Skład Konsorcjum:
Politechnika Śląska - lider
Główny Instytut Górnictwa

Kierownik projektu w GIG:

mgr inż. Marek Bieniecki

Termin realizacji:
01.08.2010 – 31.10.2012

+ 48-32-259-2000