SEBE

Zrównoważony i innowacyjny europejski sektor biogazu (sebe)

Termin realizacji:
marzec 2010 - luty 2013

Kierownik projektu:

mgr inż. Alina Rejman-Burzyńska

+ 48-32-258-1631