Laboratorium Akustyki Technicznej - Drgania

Budynki, budowle - drgania mechaniczne

  • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże na konstrukcje budynków i budowli,
  • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane na ludzi przebywających w budynkach.
  • badania stanu oddziaływania drgań na konstrukcje wsporcze pod maszyny w basztowych, kopalnianych wieżach wyciągowych.

Kontakt:

dr inż. Cezary Bartmański cbartmanski@gig.eu tel. 32 259 28 31

mgr inż. Janusz Świder jswider@gig.eu tel. 32 259 21 56

Badanie wpływu drgań mechanicznych na stan obiektów technicznych o masie do 120 kg z wykorzystaniem wzbudnika drgań

  • badania odporności obiektów technicznych na działanie drgań zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta,
  • badanie częstotliwości rezonansowych obiektów technicznych,
  • badania skuteczności układów wibroizolacyjnych foteli samochodowych, foteli operatorów maszyn transportowo-roboczych i innych,
  • badania działania drgań mechanicznych na ludzi w ramach projektów badawczych.

Kontakt:

dr inż. Cezary Bartmański cbartmanski@gig.eu tel. 32 259 28 31

dr inż. Andrzej Staniek astaniek@gig.eu tel. 32 259 24 58

+ 48-32-259-2000