Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer

ŚLĄSKIE CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ IM. MARII GOEPPERT MAYER

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka
e-mail: mwysocka@gig.eu
telefon: 32 259 28 14

 

 

 

Strona internetowa
www.radiometria.gig.eu

Centrum realizuje prace badawcze i rozwojowe w obszarze radiometrii, dozymetrii radiacyjnej, ochrony radiologicznej i radioekologii. Centrum, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 jest tzw. Placówką Specjalistyczną, prowadzącą ciągły monitoring skażeń promieniotwórczych. Centrum jest członkiem sieci ALMERA, koordynowanej przez IAEA (Międzynarodową Agencję Energii Atomowej). Centrum posiada akredytację PCA na wykonywane badania oraz zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia.

 

Zakres działalności zakładu:

 • Oznaczanie stężenia izotopów promieniotwórczych w próbkach stałych i ciekłych metodami spektrometrii promieniowania gamma, ciekłoscyntylacyjnej (LSC), spektrometrii promieniowania alfa:

  Oznaczane izotopy: 226 Ra, 228Ra, 222Rn, 228Th, 210Pb, 210Po, 234U, 235U, 238U, 3H, 241Am, 134Cs, 137Cs, 60Co, 131I, 7Be i inne.

  • woda przeznaczona do spożycia, wody mineralne i lecznicze i inne;
  • materiały budowlane;
  • odpady przemysłowe i inne;
  • gleba, osady, skały;
  • próbki środowiskowe;
  • żywność, pasze i inne materiały biologiczne.
 • Pomiary dawek promieniowania (dozymetria indywidualna i środowiskowa):
  • promieniowania rentgenowskie, gamma, beta, neutronowe;
  • energia potencjalna alfa pochodnych radonu.
 • Badania radonu (Rn-222):
  • stężenie radonu w powietrzu (m.in. w budynkach);
  • ekshalacja radonu z gleby.
 • Badania aerozoli (wyznaczanie rozkładu ziarnowego w zakresie 3 nm - 20 μm).
 • Kontrola szczelności izotopowych źródeł promieniowania.
 • Technologie i wiedza ekspercka:
  • Metody usuwania izotopów radu z wody.
  • Rewitalizacja terenów skażonych promieniotwórczością.
  • Bezpieczne zagospodarowanie odpadów o podwyższonej promieniotwórczości.
  • Identyfikacja i charakteryzacja skażeń promieniotwórczych.

+ 48-32-259-2000