Aparatura

 • maszyny wytrzymałościowe,
 • wanny ciśnieniowe,
 • udarność rur metodą spadającego cięzarka,
 • ścieralność rur,
 • pełzarka,
 • plastometr,
 • pomiary geometryczne,
 • pomiar gęstości,
 • identyfikacja tworzyw FTIR,
 • termograwimetria TGA,
 • przygotowywanie próbek znormalizowanych metodą wtrysku,
 • badania termocykliczne rur systemów c.o, c.w.u, kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • udarność młot Sharpy'ego,
 • badania ciśnieniowe,
 • stanowisko do badań zmiennych cykli ciśnienia,
 • linia technologiczna do przygotowania granulatów polimerowych,
 • kalorymetr stożkowy,
 • urządzenie do pomiaru wskaźnika tlenowego,
 • komora do testów wg UL-94,
 • pełzarka,
 • pomiary geometryczne,
 • pomiar gęstości,
 • przygotowywanie próbek znormalizowanych metodą wtrysku,
 • mieszadła statyczne, młynek do granulatów,
 • wtryskarka z zestawem form próbek znormalizowanych do przeprowadzania badań właściwości 26. mechanicznych i fizykochemicznych w tym palności,
 • Kalorymetr skaningowy różnicowy DSC.

+ 48-32-259-2000